Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

News

Inwentarze ze szczecińskiego archiwum w Europejskim Portalu Archiwalnym

Data publikacji 4 marca 2015

Inwentarze ze szczecińskiego archiwum w Europejskim Portalu Archiwalnym

Realizowany w latach 2012–2015 projekt APEx (ARCHIVES PORTAL EUROPE NETWORK OF EXCELLENCE) stanowi kontynuację wcześniejszego projektu APEnet, którego celem było stworzenie Europejskiego Portalu Archiwalnego, w ramach którego archiwa państw europejskich udostępniałyby informacje o materiałach archiwalnych przechowywanych w swoich zasobach.

czytaj więcej

V Konstelacja Szczecin. Robotnicy mówią „Nie!”. Grudzień 1970 w filmie dokumentalnym

Data publikacji 26 lutego 2015

V Konstelacja Szczecin. Robotnicy mówią „Nie!”. Grudzień 1970 w filmie dokumentalnym

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich O/Szczecin zapraszają na pokaz filmów dokumentalnych poświęconych wydarzeniom Grudnia 1970 r. i jego następstwom.

czytaj więcej

Spotkanie podsumowujące polsko-niemiecki projekt „Praca przymusowa na Pomorzu w latach 1939–1950”

Data publikacji 20 lutego 2015

Spotkanie podsumowujące polsko-niemiecki projekt „Praca przymusowa na Pomorzu w latach 1939–1950”

19 lutego w Archiwum Państwowym w Szczecinie spotkali się uczestnicy projektu „Robotnicy przymusowi na Pomorzu w latach 1939–1950”. Partnerami tej współpracy było Archiwum Państwowe w Szczecinie, Uniwersyteckie i Hanzeatyckie Miasto Greifswald oraz tamtejsze Archiwum Miejskie.

czytaj więcej

Robotnicy przymusowi w czasie drugiej wojny światowej

Data publikacji 18 lutego 2015

75. rocznica deportacji Żydów ze Szczecina (Stettin) – 13.02.1940

Data publikacji 12 lutego 2015

75. rocznica deportacji Żydów ze Szczecina (Stettin) – 13.02.1940

W nocy z 12 na 13 lutego 1940 r. władze hitlerowskie przeprowadziły deportację do gett w Piaskach, Bełżycach i Głusku ponad 1100 Żydów mieszkających w Szczecinie. Wydarzenie to uważane jest za preludium do „Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”(Endlösung der Judenfrage).

czytaj więcej

„Czym jest archiwum i komu służy”

Data publikacji 6 lutego 2015

„Czym jest archiwum i komu służy”

Archiwum Państwowe w Szczecinie przedstawia kolejną propozycję lekcji archiwalnej on-line zatytułowanej „Czym jest archiwum i komu służy”.

czytaj więcej

Czym jest archiwum i komu służy?

Data publikacji 6 lutego 2015

Nowe dary w zasobie szczecińskiego archiwum

Data publikacji 23 stycznia 2015

Nowe dary w zasobie szczecińskiego archiwum

Zasób szczecińskiego archiwum powiększył się o materiały bezdebitowe przekazane przez Pawła Bartnika, organizatora i działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Szczecinie, w 1989 r. wiceprzewodniczącego Rady Regionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania.

czytaj więcej

Spotkanie z „Kroniką Szczecina”

Data publikacji 21 stycznia 2015

Spotkanie z „Kroniką Szczecina”

Serdecznie zapraszamy na promocję „Kroniki Szczecina” za 2013 r. Rocznik, finansowany przez Urząd Miejski w Szczecinie, ukazuje się od 1983 r., a jego wydawcą jest Archiwum Państwowe w Szczecinie.

czytaj więcej

Społeczeństwo i Kościół na Pomorzu podczas pierwszej wojny światowej – konferencja naukowa

Data publikacji 19 stycznia 2015

Społeczeństwo i Kościół na Pomorzu podczas pierwszej wojny światowej – konferencja naukowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Społeczeństwo i Kościół na Pomorzu podczas pierwszej wojny światowej” organizowanej we współpracy Archiwum z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte oraz Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

czytaj więcej