Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Zgłoszenie użytkownika

Zgłoszenie użytkownika

* pola wymagane

A. Dane użytkownika

Imię i nazwisko
*
Adres miejsca zamieszkania
*
Adres do korespondencji (jeśli inny niż wskazany wyżej)

Rodzaj i numer dokumentu tożsamosci
*


B. Oświadczenie użytkownika

Oświadczam, że:
zapoznałem się z „Regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie” oraz z „Wyciągiem z Polityki ochrony danych osobowych Archiwum Państwowego w Szczecinie” zawierającym obowiązki informacyjne Archiwum, jako Administratora danych osobowych oraz prawami związanymi z ochroną danych osobowych.
zastrzegając prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną - wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych Administratorowi danych osobowych w celach związanych z realizacją zadań archiwum państwowego (działalnością archiwalną), w tym drogą elektroniczną.


C. Dane kontaktowe użytkownika (wypełnienie tych pól nie jest obligatoryjne)

Numer telefonu

Adres e-mail
*


D. Informacje dotyczące poszukiwań archiwalnych

Temat pracy i zakres chronologiczny badań (maksymalnie do 300 znaków)
*0/300