Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Archiwum Państwowe w Szczecinie

„Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” Tom 2

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w drugim tomie rocznika Archiwum Państwowego w Szczecinie – „Szczecińskich Studiach Archiwalno-Historycznych”, który ukazał się z końcem 2018 r.

Czasopismo stanowi forum wypowiedzi dla archiwistów i badaczy z innych dziedzin oraz naukowców zza granicy, mogących prezentować na jego łamach swoje dokonania z zakresu szeroko pojętej humanistyki. Także naszym celem jest publikowanie artykułów naukowych odnoszących się do historii Pomorza Zachodniego, prezentacja bieżących trendów w archiwistyce, a także upowszechnianie wiedzy o pomorskich źródłach historycznych oraz o działalności instytucji gromadzącej i przechowującej część pomorskiego dziedzictwa archiwalnego – Archiwum Państwowym w Szczecinie. Dlatego też rocznik nasz kierujemy przede wszystkim do archiwistów, historyków, badaczy różnych dziedzin nauki i adeptów, zwłaszcza nauk humanistycznych, ale także do wszystkich zainteresowanych historią, w tym regionalną. 

„Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne” są tworzone w całości dzięki zaangażowaniu pracowników Archiwum Państwowego w Szczecinie. 

Oba, dotychczas wydane, tomy są dostępne nieodpłatnie online.

Data publikacji 24 stycznia 2019