czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Udostępnianie

Udostępnianie

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW

 

Czytelnia Archiwum Państwowego w Szczecinie

           tel. 91 433 50 02 wew. 117

       e-mail: czytelnia@szczecin.ap.gov.pl

  

 

Czytelnia czynna jest w następujących godzinach (w lipcu i sierpniu w poniedziałki czytelnia czynna jest do godziny 15.00):

 poniedziałek   830-1800
 wtorek 830-1500
 środa 830-1500
 czwartek 830-1500
 piątek 830-1500

 

Zasady udostępniania zasobu określone są w Regulaminie korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Każdy użytkownik przystępujący do korzystania z materiałów archiwalnych zobowiązany jest do wypełnienia Zgłoszenia użytkownika zasobu archiwalnego oraz druku zamówienia (rewersu). Informacje o materiałach archiwalnych niezbędne do złożenia zamówień wyszukiwane są przez użytkowników samodzielnie, na podstawie będących do dyspozycji pomocy archiwalnych i opracowań.

Korzystanie z materiałów archiwalnych jest bezpłatne, wysokość opłat za pozostałe usługi reguluje cennik usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Likwidacja obrotu gotówkowego z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Szczecinie

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 14/2018 Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie z dnia 16 lipca 2018 roku zlikwidowany został obrót gotówkowy polegający na przyjmowaniu wpłat gotówkowych oraz czeków z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Wszelkie należności za świadczone usługi - usługi reprograficzne oraz kwerendy winne być wnoszone wyłącznie w formie przelewu za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub własnego konta internetowego na podany rachunek bankowy:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

ul. św. Wojciecha 13

70-410 Szczecin

NBP O/Szczecin

65 1010 1599 0026 2622 3100 0000

Uwaga! Informujemy, że pracownia naukowa archiwum posiada 16 miejsc. W związku z powyższym, użytkowników spoza Szczecina prosimy o wcześniejsze poinformowanie o planowanym terminie korzystania z naszego zasobu.