Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Udostępnianie

Udostępnianie

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW

 

Czytelnia czynna jest w następujących godzinach:

 poniedziałek    830 – 1800
 wtorek  830 – 1800
 środa  830 – 1500
 czwartek  830 – 1500
 piątek  830 – 1500

W miesiącach lipiec-sierpień 2019 roku czytelnia jest czynna w godzinach 8:00-15:00. 

Zasady udostępniania zasobu określone są w Regulaminie korzystania z materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Każdy użytkownik przystępujący do korzystania z materiałów archiwalnych zobowiązany jest do wypełnienia Zgłoszenia użytkownika zasobu archiwalnego oraz druku zamówienia (rewersu). Informacje o materiałach archiwalnych niezbędne do złożenia zamówień wyszukiwane są przez użytkowników samodzielnie, na podstawie będących do dyspozycji pomocy archiwalnych i opracowań.

Korzystanie z materiałów archiwalnych jest bezpłatne, wysokość opłat za pozostałe usługi reguluje cennik usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Informujemy, iż zespoły 65/317 Urząd Wojewódzki Szczeciński, 65/386 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Szczecinie, ze względów technicznych, będą ponownie dostępne on-line na stronie internetowej serwisu Szukaj w Archiwach w pierwszej dekadzie czerwca br. Przepraszamy za utrudnienia. Inwentarze wskazanych zespołów dostępne są w czytelni Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Likwidacja obrotu gotówkowego z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Szczecinie

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 14/2018 Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie z dnia 16 lipca 2018 roku zlikwidowany został obrót gotówkowy polegający na przyjmowaniu wpłat gotówkowych oraz czeków z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Wszelkie należności za świadczone usługi - usługi reprograficzne oraz kwerendy winne być wnoszone wyłącznie w formie przelewu za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub własnego konta internetowego na podany rachunek bankowy:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

ul. św. Wojciecha 13

70-410 Szczecin

NBP O/Szczecin

65 1010 1599 0026 2622 3100 0000

Uwaga! Informujemy, że pracownia naukowa archiwum posiada 16 miejsc. W związku z powyższym, użytkowników spoza Szczecina prosimy o wcześniejsze poinformowanie o planowanym terminie korzystania z naszego zasobu.