Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

News

Konstelacja Szczecin

Data publikacji 8 listopada 2010

Data wydarzenia 2010-11-08

Konstelacja Szczecin

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie mają zaszczyt zaprosić na przegląd filmów gwiazd kina urodzonych w Szczecinie "Konstelacja Szczecin"

czytaj więcej

Konferencja naukowa w Policach

Data publikacji 2 listopada 2010

Data wydarzenia 2010-10-28

Konferencja naukowa w Policach

Archiwum Państwowe w Szczecinie informuje o konferencji naukowej w 750. rocznicę podniesienia osady Police do rangi ośrodka miejskiego wzorowanego na prawie magdeburskim. W przygotowaniach do tego jubileuszu szczecińskie archiwum udzieliło wsparcia merytorycznego i przeprowadziło kwerendę źródłową.

czytaj więcej

Konferencja naukowa "Z dziejów Węgorzyna"

Data publikacji 1 października 2010

Data wydarzenia 2010-10-10

Konferencja naukowa "Z dziejów Węgorzyna"

Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Urząd Miejski w Węgorzynie zapraszają na konferencję naukową 1 października 2010 roku o godz. 12.00 pt. "Z dziejów Węgorzyna". Spotkanie odbędzie się w Auli Gimnazjum przy ul. Kościuszki 29.

czytaj więcej

XXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Chojnie, 23–25 września 2010 roku

Data publikacji 26 września 2010

Data wydarzenia 2010-09-23

XXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Chojnie, 23–25 września 2010 roku

W dniach 23-25 września 2010 r. Archiwum Państwowe w Szczecinie wspólnie z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, a także Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowało w Chojnie XXIV konferencję naukową pn. Od atlasu do kolekcji. W 440 rocznicę pierwszego wydania atlasu Abrahama Orteliusa. Miała ona charakter międzynarodowy. Uczestniczyli w niej historycy i kartografowie z ośrodków naukowych w Polsce oraz z Lwowa i Kijowa. Konferencję otworzyli dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr Jan Macholak oraz dr Radosław Skrycki wicedyrektor Instytutu Historii US, a także Jerzy Ostrowski, wiceprzewodniczący Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN.

czytaj więcej

Członkowie Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza z wizytą w Archiwum Państwowym w Szczecinie

Data publikacji 25 września 2010

Data wydarzenia 2010-09-25

25 września w Archiwum Państwowym w Szczecinie odbyło się spotkanie z 30-osobową grupą członków Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza (Gesellschaft für Pommersche Geschichte, Altertum und Kunst) działającego od 1824 roku przy pruskim archiwum państwowym w Szczecinie, a po wojnie w Niemczech, obecnie w Greifswaldzie.

czytaj więcej

Europejskie Dni Dziedzictwa 2010

Data publikacji 14 września 2010

Data wydarzenia 2010-09-14

Europejskie Dni Dziedzictwa 2010

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków, odbywająca się jednocześnie w czterdziestu dziewięciu krajach Europy.

Przedsięwzięcie dotyczy szeroko pojętej edukacji historycznej i kulturalnej, promowania regionalnego dziedzictwa oraz podkreślania wspólnych korzeni kultury europejskiej. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się ta impreza, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku.

czytaj więcej

Nadanie Złotej Odznaki Honorowej „Gryfa Zachodniopomorskiego” dr. Martinowi Schoeblowi, dyrektorowi Archiwum Krajowego w Greifswaldzie (Landesarchiv Greifswald)

Data publikacji 20 sierpnia 2010

Data wydarzenia 2010-08-20

Nadanie Złotej Odznaki Honorowej „Gryfa Zachodniopomorskiego” dr. Martinowi Schoeblowi, dyrektorowi Archiwum Krajowego w Greifswaldzie (Landesarchiv Greifswald)

20 sierpnia 2010 roku, w ramach obchodów Dni Pomorza Zachodniego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, w auli Uniwersytetu Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie (Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald) odbyła się uroczysta sesja poświęcona 10-leciu współpracy województwa zachodniopomorskiego i Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. Jednym z głównych punktów programu było wyręczenie Złotej Odznaki Honorowej "Gryfa Zachodniopomorskiego" dr. Martinowi Schoeblowi, dyrektorowi Archiwum Krajowego w Greifswaldzie.

czytaj więcej

Z zagranicy

Data publikacji 24 maja 2010

Konferencje, seminaria, spotkania

24 maja w Schwerinie odbyła się konferencja naukowa w stulecie Landeshauptarchiv. Jako przedstawiciel archiwum z referatem o budownictwie archiwalnym i dziejach budynku AP w Szczecinie wystąpił mgr Jerzy Grzelak. Uczestniczyli w niej również dyrektor dr Jan Macholak, dr Paweł Gut oraz mgr Witold Mijal. Była to też okazja do spotkania i rozmowy dotyczącej najbliższych wspólnych planów wystawienniczych z dyrektorem Landesarchiv w Greifswaldzie dr. Martinem Schoeblem. Dyrektor Jan Macholak spotkał się również z Henry Teschem, ministrem oświaty, nauki i kultury Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, który wyraził duże zainteresowanie wizytą w Archiwum Państwowym w Szczecinie, do którego został zaproszony.

czytaj więcej

Z Kraju

Data publikacji 4 maja 2010

Z prac zespołów naukowych

5–6 maja w Warszawie, w posiedzeniu Zespołu ds. opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla samorządu terytorialnego i administracji rządowej w województwie uczestniczył mgr Andrzej Jabłoński.

Konferencje, sesje, spotkania

8 kwietnia pracownicy archiwum wzięli udział w sesji naukowej z serii "Turystyka nostalgiczna" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP. Referat "Hugo Lemke – uczony i krajoznawca" wygłosiła dr Janina Kosman, natomiast prof. Kazimierz Kozłowski swoje wystąpienie poświęcił arcybiskupowi prof. Kazimierzowi Majdańskiemu – "Arcybiskup Kazimierz Majdański – budowniczy pomostów między Polakam, Żydami i Niemcami, rzecznik polsko-polskiego pojednania".

9 kwietnia w gmachu archiwum odbyło się spotkanie członków zarządu Szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Poświęcone było organizacji Dnia Kaszubskiego w Szczecinie, którego archiwum jest współorganizatorem.

16 kwietnia w zjeździe archiwistów sądowych odbywającym się w Szczecinie z referatem "Archiwa kancelarii tajnej – razem czy osobno" wystąpił dr Jan Macholak.

16 kwietnia odbyło się też w gmachu Archiwum Państwowego w Szczecinie spotkanie z uczestnikami zjazdu archiwistów sądowych. Dr Paweł Gut zaprezentował najciekawsze dokumenty związane z dziejami Pomorza Zachodniego.

20 kwietnia w archiwum miało miejsce spotkanie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, które odnosiło się do uczestnictwa naszej placówki w Dniach Pomorza Zachodniego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, które odbędą się 20 sierpnia w Greifswaldzie. Dyrektor archiwum dr Jan Macholak złożył wniosek do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przyznanie Odznaki Gryfa Pomorskiego dyrektorowi Landesarchiv w Greifswaldzie dr. Martinowi Schoeblowi za wieloletnią owocną współpracę ze szczecińskim archiwum i nawiązywanie kulturowych kontaktów z regionem zachodniopomorskim.

26 kwietnia obchodzono 65. rocznicę przejęcia przez Polskę Szczecina. Oprócz oficjalnego złożenia kwiatów, w którym uczestniczyła zastępca dyrektora Maria Frankel, w telewizji regionalnej wyemitowano fragmenty filmu nakręconego z inicjatywy archiwum przed kilku laty o pierwszych dniach w powojennym Szczecinie.

6 maja otwarciu wystawy "Z powojennych dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim" towarzyszyła sesja naukowa poświęcona w szczególności zgromadzeniom zakonnym na Pomorzu Zachodnim. Jej organizatorami był Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Referat poświęcony źródłom archiwalnym i fotograficznym dotyczącym wspomnianej problematyki wygłosił dyrektor Jan Macholak.

W dniach 7–8 maja odbył się Dzień Kaszubski w Szczecinie, którego współorganizatorem było Archiwum Państwowe w Szczecinie. W towarzyszącej temu wydarzeniu sesji naukowej pn. "Kaszubi zachodniopomorscy. Historia i kultura" odbywającej się w Zamku Książąt Pomorskich referaty wygłosili: prof. Kazimierz Kozłowski – "O potrzebie upowszechniania wiedzy i prowadzeniu badań o tradycji kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim"; dr Jan Macholak, dr Paweł Gut – "Źródła do dziejów Kaszubów zachodniopomorskich w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie".

13 maja zastępca dyrektora Maria Frankel spotkała się z Rom

czytaj więcej

Otwarcie Oddziału Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach

Data publikacji 14 listopada 2009

Data wydarzenia 2009-11-06

Otwarcie Oddziału Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach

6 listopada 2009 r. w Międzyzdrojach Osiedle Biała Góra otwarto oddział Archiwum Państwowego, którego dotychczasową siedzibą, przez 44 lata był Stary Zamek w Płotach.

czytaj więcej