czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Publikacje do 1999 roku

Publikacje 1993-1999

SIA_13_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny", Nr 13,
Szczecin 1999, ss. 164, ISBN 83–86992–65–4

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 

 

 

 

 

 

 

W_cieniu_trzech_cz1.jpgKs. Kostynowicz Roman, W cieniu trzech katedr,
Szczecin 1999, wyd. I, ss. 270, ISBN 83–86992–49–2

Zbiór artykułów diecezjalnego konserwatora zabytków ks. infułata Romana Kostynowicza poświęconych historii, odbudowie i rekonstrukcji kościołów Pomorza Zachodniego.

 

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

Lata_1956_1.jpgLata 1956–1970 na Pomorzu Zachodnim. Oczekiwania i rzeczywistość, pod red. Henryka Komarnickiego i Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 1999, wyd. I, ss. 166, ISBN 83–86992–52–2

Materiały z sesji naukowej poświęconej przeobrażeniom lat 1956–1970 na Pomorzu Zachodnim.

 
 

 

 

 

 

 

Regiony_07_1.jpgLudność rodzima i polska na Pomorzu Zachodnim VIII–XX wiek.Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie. Zeszyt 7, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 1999, wyd. I, ss. 91, ISBN 83–86922–50–6

Publikowane materiały z sesji naukowych poświęconych dziejom Pomorza Zachodniego.

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 
SIA_12_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny", Nr 12,

Szczecin 1998, ss. 138, ISBN 83–86992–48–4

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 

  

 

 

Roman_Wspomnienia_1.jpgRoman Józef, Wspomnienia,
Szczecin 1998, wyd. I, ss. 180, ISBN 83–86992–44–1

Kontynuacja wspomnień płk. Józefa Romana, przedwojennego oficera, działacza AK, mieszkającego w Szczecinie od 1945 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomnik_czynu_Polakow_1.jpgPomnik Czynu Polaków, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 1998, wyd. I, ss. 48, ISBN 83–86992–36–0

Opracowanie poświęcone historii powstawania Pomnika Czynu Polaków usytuowanego na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

 

 

 

 

Regiony_06_1.jpgSzczecińskie pogranicze, Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie, Zeszyt 6, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 1998, wyd. I, ss. 88, ISBN 83–86992–28–X

Publikowane materiały z sesji naukowych poświęconych dziejom Pomorza Zachodniego.

 

 
 

 

 

 

 

Zrodla_t7_1.jpgŹródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Tom VIII. Rok 1956 w województwie szczecińskim, oprac. Kazimierz Kozłowski,
Szczecin 1998, wyd. I, ss. 213, ISSN 0867–230X

Seria wydawnicza prezentująca określone zagadnienia dotyczące dziejów Pomorza Zachodniego w świetle źródeł archiwalnych.

 

 

 

 

 

 

 

Kronika_97_1.jpg"Kronika Szczecina 1997", Nr XVI,
Szczecin 1998, ss. 288, ISBN 83–86992–34–4

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia_56_1.jpgWydarzenia polityczne 1956 roku na Pomorzu Zachodnim, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 1997, wyd. I, ss. 142, ISBN 83–86992–22–0

Materiały z sesji naukowej na temat wydarzeń 1956 r. na Pomorzu Zachodnim.

 

 
 

 

 

 

 

SIA_11_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny", Nr 11,
Szczecin 1997, ss. 198, ISBN 83–86992–27–1

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 

 

 

 

 

 

Na_pograniczu_1.jpgKaczmarek Urszula, Na pograniczu polsko–niemieckim,
Poznań–Szczecin 1997, wyd. I, ss. 317, ISBN 83–86992–25–5

Raport z badań przeprowadzonych w 1995 roku w województwie szczecińskim nt. "Poczucie tożsamości narodowej i plany życiowe mieszkańców pograniczy".

 

 

 

 

 

Roman_AK_1.jpgRoman Józef, Moja działalność w AK,
Szczecin 1997, wyd. I, ss. 122, ISBN 83–86992–23–9

Wspomnienia płk. Józefa Romana, przedwojennego oficera, działacza AK, od 1945 r. związanego ze Szczecinem.

 

 

 

 

 

 

 

SIA_10_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny", nr 10,
Szczecin 1996, ss. 155, ISBN 83–86992–12–3

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 

 

 

 

 

 

 

Kronika_96_1.jpg"Kronika Szczecina 1996", Nr XV,
Szczecin 1996, ss. 329, ISBN 83–86992–18–2

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.

 

 

 

 

 

Regiony_04_1.jpgPomorze Zachodnie. 50 lat w granicach Polski, Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie, Zeszyt 4, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 1996, wyd. I, ss. 87, ISBN 83–86818–30–1

Publikowane materiały z sesji naukowych poświęconych dziejom Pomorza Zachodniego.

 
 

 

 

 

 

 

Regesty_de_1_2.jpgRegestenbuch der Urkundensammlung der Stadt Stettin 1243–1856, Erster Teil: Regesten, Zweiter Teil: Register,
Szczecin 1996, wyd. I, ss. 384, 199, ISBN 83–90–4401–3–X

Opracowanie zawiera regesty dokumentów dotyczących Szczecina z lat 1243–1858 przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie.

 

 

 

 

 

 

Kronika_95_1.jpg"Kronika Szczecina 1995", Nr XIV,
Szczecin 1996, ss. 272, ISBN 83–86992–11–5

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.

  

 

 

 

 

SIA_10_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny", Nr 9,
Szczecin 1995, ss. 165, ISBN 83–904401–6–4

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 
 

 

 

 

 

 

Woj_szczecinskie_1.jpgWojewództwo szczecińskie w okresie przemian (1989–1994). Wybrane problemy,
Szczecin 1995, wyd. I, ss. 281, ISBN 83–902157–4–8

Opracowanie zwiera wybrane problemy związane z różnorodnymi sferami funkcjonowania województwa szczecińskiego w latach 1989–1995

 

 
 

 

 

 

 

zrodla_t6_1.jpgBiałecki Tadeusz, Macholak Jan, Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego. Tom VI. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w latach 1945–1950,
Szczecin 1995, wyd. I, ss. 436, ISBN 83–85798–82–X

Seria wydawnicza prezentująca określone zagadnienia dotyczące dziejów Pomorza Zachodniego w świetle źródeł archiwalnych.

  

 

 

 

 

Kronika_94_1.jpg"Kronika Szczecina 1994"
Szczecin 1995, ss. 200, ISBN 83–904401–2–1

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.

 
 

 

 

 

Zielona_Wrona_1.jpgZielona wrona. Antologia poezji okresu stanu wojennego. Wybór, wstęp i opracowanie Danuta Dąbrowska,
Szczecin 1994, wyd. I, ss. 253, ISBN 83–85360–10–7

Wybór utworów publikowanych w wydawnictwach tzw. drugiego obiegu w latach osiemdziesiątych.

 

 

 

 

 

 

Dyjaczynski_1.jpgDyjaczyński Anatol, Myśmy do stepów unieśli ojczyznę,
Szczecin 1994, wyd. I, ss. 101, ISBN 83–902157–1–3

Opowieść faktograficzna o Polakach wywiezionych z Żytomierszczyzny na Ukrainie w stepy Kazachstanu w 1936 roku

 

  

 

 

 

 

 

SIA_09_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny" nr 8
Szczecin 1993, ss. 190

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się
artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące, w szczególności pomorskie, źródła archiwalne.


 

 

 

 

 

 

Kronika_90_91.jpg"Kronika Szczecina 1990–1991",
Szczecin 1993, ss. 235

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.