Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Oddział V

Oddział V – Ewidencji zasobu

 

Kierownik

mgr Joanna Glatz

tel. 91 433 50 02 wew. 134

e-mail: oddzial5@szczecin.ap.gov.pl

 

mgr Marta Saran

tel. 91 433 50 02 wew. 138

 

mgr Bartosz Sitarz

tel. 91 433 50 02 wew. 138

 

mgr Beata Weinar

tel. 91 433 50 02 wew. 127

 

Informatyk

mgr inż. Jarosław Wiżynis

tel. 91 433 50 02 wew. 115

e-mail: jwizynis@szczecin.ap.gov.pl

 

 

 

Głównym zadaniem Oddziału V AP w Szczecinie jest prowadzenie ewidencji całości przechowywanego zasobu archiwalnego, a w szczególności: księgi nabytków i ubytków, księgi przesunięć międzyzespołowych, kartotek zespołów i zbiorów, spisów zespołów, spisów zdawczo-odbiorczych, spisów roboczych, inwentarzy archiwalnych, ewidencji skarbowej, a także gromadzenie pomocy ewidencyjno-informacyjnych w zakresie zasobu opracowanego i nieopracowanego. Do obowiązku Oddziału należy również administrowanie na poziomie archiwum Zintegrowanym Systemem Informacji Archiwalnej. Oddział V współpracuje z pracownikami Oddziałów III i VI w zakresie przejmowania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. Pracownicy Oddziału V porządkują i opracowują zasób archiwalny w sposób przewidziany w rocznym planie pracy. Udzielają informacji o zasobie, wykonują kwerendy źródłowe oraz współuczestniczą w działalności popularyzatorskiej szczecińskiego Archiwum Pańśtwowego. W zakresie czynności Oddziału V jest także administrowanie oraz nadzór nad sprzętem i pracą sieci komputerowej.