czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Jak korzystać z zasobu

Jak korzystać z zasobu

  1. Materiały archiwalne udostępniane są bezpośrednio użytkownikom na miejscu w czytelniach archiwum (centrala, oddział w Międzyzdrojach, oddział w Stargardzie) na zasadach określonych w regulaminie. Samodzielne korzystanie z materiałów archiwalnych jest bezpłatne, wysokość opłat za pozostałe usługi reguluje cennik.

           Więcej informacji tutaj.

  1. Materiały archiwalne udostępniane są także pośrednio użytkownikom w formie kwerend tj. zleconych poszukiwań. Archiwum przekazuje zainteresowanym informacje zawarte w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na wniosek lub zapytanie oraz w formie reprodukcji dokumentów. Kwestie opłat za poszukiwania i usługi reprograficzne reguluje cennik. Więcej informacji tutaj.