Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Oddział IV

Oddział IV – Zabezpieczania zasobu archiwalnego

 

Kierownik

mgr Michał Knitter

tel. 91 433 50 02 wew. 146

e-mail: mknitter@szczecin.ap.gov.pl

 

Pracownia digitalizacji zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

Agnieszka Mazurkiewicz

mgr Anna Cichy

 

Pracownia mikrofilmowania zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

mgr Barbara Lupa

mgr Marek Lupa

tel. 91 433 50 02 wew. 142, 148

e-mail: digitalizacja@szczecin.ap.gov.pl

 

Pracownia konserwacji materiałów archiwalnych

mgr Justyna Jastrzębska

tel. 91 433 50 02 wew. 114

e-mail: jjastrzebska@szczecin.ap.gov.pl

 

Andrzej Sadowski

Elżbieta Sosna

Wioletta Zielińska