Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Oddział IV

Oddział IV – Informacji naukowej, zabezpieczania i upowszechniania wiedzy o zasobie

 

 

p.o. Kierownika

mgr Michał Knitter

tel. 91 433 50 02 wew. 146

e-mail: oddzial2@szczecin.ap.gov.pl

 

Biblioteka Archiwum Państwowego w Szczecinie

dr Janina Kosman

tel. 91 433 50 02 wew. 190

e-mail: jkosman@szczecin.ap.gov.pl

 

Pracownia digitalizacji zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

Agnieszka Mazurkiewicz

mgr Anna Cichy

 

Pracownia mikrofilmowania zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

mgr Barbara Lupa

mgr Marek Lupa

tel. 91 433 50 02 wew. 142, 148

e-mail: digitalizacja@szczecin.ap.gov.pl

 

 

Działalność Oddziału IV jest wielotorowa. Są to zadania z zakresu informacji naukowej, szeroko rozumianej popularyzacji pomorskiego dziedzictwa archiwalnego, pieczy nad zbiorami pozaaktowych materiałów archiwalnych o różnorodnej proweniencji. W skład Oddziału wchodzą również Biblioteka AP w Szczecinie, posiadająca jeden z najcenniejszych księgozbiorów wśród archiwów państwowych, oraz pracownie: konserwacji materiałów archiwalnych, introligatorska, digitalizacji i mikrofilmowania.

Zakres obowiązków pracowników Oddziału IV obejmuje m.in.: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów pozaaktowych materiałów archiwalnych (plakatów, afiszy, druków ulotnych, fotografii, materiałów audiowizualnych). Ponadto udzielanie informacji o zasobie archiwum, prowadzenie kwerend źródłowych, a także aktualizację treści na stronie internetowej Archiwum. Pracownicy Oddziału uczestniczą w organizacji i przeprowadzaniu przedsięwzięć popularyzatorskich takich jak m.in.: wystawy archiwalne, konferencje i sesje naukowe, lekcje archiwalne, publikacje.

Ponadto w zakresie czynności Oddziału IV znajduje się organizacja wszelkich form zabezpieczania szczecińskiego zasobu archiwalnego. Pracownie reprografii prowadzą planowe prace digitalizacyjne i mikrofilmowe zasobu szczecińskiego Archiwum Państwowego. Część prac pracowni mikrofilmowej jest realizowana w ramach programu wymiany informacji archiwalnej o podzielonym zasobie z Landesarchiv w Greifswaldzie.