czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Oddział IV

Oddział IV – Zabezpieczania zasobu archiwalnego

 

Kierownik

mgr Michał Knitter

tel. 91 433 50 02 wew. 146

e-mail: mknitter@szczecin.ap.gov.pl

 

Pracownia digitalizacji zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

mgr Anna Cichy

mgr Barbara Lupa

mgr Marek Lupa

Agnieszka Mazurkiewicz

  

Pracownia konserwacji materiałów archiwalnych

mgr Justyna Jastrzębska

Andrzej Sadowski

Elżbieta Sosna

Wioletta Zielińska

 

 

Oddział IV odpowiada za zabezpieczenie zasobu archiwalnego. W ramach oddziału funkcjonują dwie pracownie: digitalizacji i konserwacji.

 

Najważniejsze zadania Oddziału IV w zakresie konserwacji:

1) prowadzenie pełnych i zachowawczych prac z zakresu konserwacji materiałów archiwalnych,

2) przygotowanie konserwatorskie materiałów do digitalizacji,

3) kontrola stanu fizycznego materiałów archiwalnych,

4) monitorowanie środowiska przechowywania materiałów archiwalnych,

5) profilaktyka przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych,

6) przygotowywanie archiwaliów na potrzeby ich ekspozycji w ramach wystaw oraz prowadzenie          nadzoru konserwatorskiego nad nimi.

 

Najważniejsze zadania Oddziału IV w zakresie digitalizacji:

1) organizacja digitalizacji materiałów archiwalnych lub innych form reprografowania w celu                  zabezpieczenia zasobu,

2) wykonywanie cyfrowych kopii materiałów archiwalnych w ramach digitalizacji planowej,

3) wykonywanie innych form reprografii materiałów archiwalnych w celu zabezpieczenia zasobu,

4) przygotowania kopii materiałów archiwalnych w celach użytkowych we współpracy                          z Oddziałem III.