Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

News

Z zagranicy

Data publikacji 24 maja 2010

Konferencje, seminaria, spotkania

24 maja w Schwerinie odbyła się konferencja naukowa w stulecie Landeshauptarchiv. Jako przedstawiciel archiwum z referatem o budownictwie archiwalnym i dziejach budynku AP w Szczecinie wystąpił mgr Jerzy Grzelak. Uczestniczyli w niej również dyrektor dr Jan Macholak, dr Paweł Gut oraz mgr Witold Mijal. Była to też okazja do spotkania i rozmowy dotyczącej najbliższych wspólnych planów wystawienniczych z dyrektorem Landesarchiv w Greifswaldzie dr. Martinem Schoeblem. Dyrektor Jan Macholak spotkał się również z Henry Teschem, ministrem oświaty, nauki i kultury Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, który wyraził duże zainteresowanie wizytą w Archiwum Państwowym w Szczecinie, do którego został zaproszony.

czytaj więcej

Z Kraju

Data publikacji 4 maja 2010

Z prac zespołów naukowych

5–6 maja w Warszawie, w posiedzeniu Zespołu ds. opracowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych dla samorządu terytorialnego i administracji rządowej w województwie uczestniczył mgr Andrzej Jabłoński.

Konferencje, sesje, spotkania

8 kwietnia pracownicy archiwum wzięli udział w sesji naukowej z serii "Turystyka nostalgiczna" zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP. Referat "Hugo Lemke – uczony i krajoznawca" wygłosiła dr Janina Kosman, natomiast prof. Kazimierz Kozłowski swoje wystąpienie poświęcił arcybiskupowi prof. Kazimierzowi Majdańskiemu – "Arcybiskup Kazimierz Majdański – budowniczy pomostów między Polakam, Żydami i Niemcami, rzecznik polsko-polskiego pojednania".

9 kwietnia w gmachu archiwum odbyło się spotkanie członków zarządu Szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Poświęcone było organizacji Dnia Kaszubskiego w Szczecinie, którego archiwum jest współorganizatorem.

16 kwietnia w zjeździe archiwistów sądowych odbywającym się w Szczecinie z referatem "Archiwa kancelarii tajnej – razem czy osobno" wystąpił dr Jan Macholak.

16 kwietnia odbyło się też w gmachu Archiwum Państwowego w Szczecinie spotkanie z uczestnikami zjazdu archiwistów sądowych. Dr Paweł Gut zaprezentował najciekawsze dokumenty związane z dziejami Pomorza Zachodniego.

20 kwietnia w archiwum miało miejsce spotkanie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego, które odnosiło się do uczestnictwa naszej placówki w Dniach Pomorza Zachodniego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, które odbędą się 20 sierpnia w Greifswaldzie. Dyrektor archiwum dr Jan Macholak złożył wniosek do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o przyznanie Odznaki Gryfa Pomorskiego dyrektorowi Landesarchiv w Greifswaldzie dr. Martinowi Schoeblowi za wieloletnią owocną współpracę ze szczecińskim archiwum i nawiązywanie kulturowych kontaktów z regionem zachodniopomorskim.

26 kwietnia obchodzono 65. rocznicę przejęcia przez Polskę Szczecina. Oprócz oficjalnego złożenia kwiatów, w którym uczestniczyła zastępca dyrektora Maria Frankel, w telewizji regionalnej wyemitowano fragmenty filmu nakręconego z inicjatywy archiwum przed kilku laty o pierwszych dniach w powojennym Szczecinie.

6 maja otwarciu wystawy "Z powojennych dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim" towarzyszyła sesja naukowa poświęcona w szczególności zgromadzeniom zakonnym na Pomorzu Zachodnim. Jej organizatorami był Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Referat poświęcony źródłom archiwalnym i fotograficznym dotyczącym wspomnianej problematyki wygłosił dyrektor Jan Macholak.

W dniach 7–8 maja odbył się Dzień Kaszubski w Szczecinie, którego współorganizatorem było Archiwum Państwowe w Szczecinie. W towarzyszącej temu wydarzeniu sesji naukowej pn. "Kaszubi zachodniopomorscy. Historia i kultura" odbywającej się w Zamku Książąt Pomorskich referaty wygłosili: prof. Kazimierz Kozłowski – "O potrzebie upowszechniania wiedzy i prowadzeniu badań o tradycji kaszubskiej na Pomorzu Zachodnim"; dr Jan Macholak, dr Paweł Gut – "Źródła do dziejów Kaszubów zachodniopomorskich w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie".

13 maja zastępca dyrektora Maria Frankel spotkała się z Rom

czytaj więcej

Otwarcie Oddziału Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach

Data publikacji 14 listopada 2009

Data wydarzenia 2009-11-06

Otwarcie Oddziału Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach

6 listopada 2009 r. w Międzyzdrojach Osiedle Biała Góra otwarto oddział Archiwum Państwowego, którego dotychczasową siedzibą, przez 44 lata był Stary Zamek w Płotach.

czytaj więcej

Obywatelski Komitet Porozumiewawczy Regionu Pomorze Zachodnie - panel dyskusyjny

Data publikacji 10 czerwca 2009

Obywatelski Komitet Porozumiewawczy Regionu Pomorze Zachodnie - panel dyskusyjny

W dniu 9 czerwca 2009 r.  w Archiwum Państwowym w Szczecinie odbył się panel dyskusyjny z udziałem m.in. Andrzeja Milczanowskiego, Ewarysta Waligórskiego, Waldemara Gila i Michała Paziewskiego – postaci, które odgrywały istotną rolę w działalności Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Regionu Pomorze Zachodnie

czytaj więcej

Sesja "Utworzenie i działalność Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego działającego w Szczecinie w latach 1989–1990"

Data publikacji 21 czerwca 2008

Data wydarzenia 2008-06-20

Sesja "Utworzenie i działalność Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego działającego w Szczecinie w latach 1989–1990"

20 czerwca 2008 r. odbyła się w Archiwum Państwowym w Szczecinie sesja związana z utworzeniem i działalnością Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego działającego w Szczecinie w latach 1989–1990.

czytaj więcej

Wizyta delegacji lekarzy szpitala wojskowego Bundeswehry w Hamburgu

Data publikacji 6 czerwca 2008

Data wydarzenia 2008-06-05

Wizyta delegacji lekarzy szpitala wojskowego Bundeswehry w Hamburgu

5 czerwca 2008 r. wizytę w archiwum złożyła delegacja lekarzy szpitala wojskowego Bundeswehry w Hamburgu. Niemieccy goście przebywali w Szczecinie

czytaj więcej

Wizyta ambasadora Królestwa Danii

Data publikacji 15 stycznia 2008

Data wydarzenia 2008-01-14

Wizyta ambasadora Królestwa Danii

14 stycznia 2008 r. wizytę w archiwum złożył ambasador Królestwa Danii Hans Michael Kofoed-Hansen w towarzystwie konsula honorowego Danii w Szczecinie mec. Andrzeja Preissa.

czytaj więcej