Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Poszukiwania

Poszukiwania

  1. Archiwa realizują pośrednią formę udostępniania materiałów archiwalnych w formie kwerend tj. zleconych poszukiwań.
  2. Na wniosek lub zapytanie zainteresowanych, archiwum przekazuje informacje zawarte w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi oraz w formie reprodukcji dokumentów.
  3. Część poszukiwań objęta jest opłatą zgodnie z cennikiem.
  4. Archiwum Państwowego w Szczecinie realizuje kwerendy zarówno w materiałach archiwalnych wytworzonych do 1945 r., jak i po 1945 r.

Likwidacja obrotu gotówkowego z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Szczecinie

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 14/2018 Dyrektora Archiwum Państwowego w Szczecinie z dnia 16 lipca 2018 roku zlikwidowany został obrót gotówkowy polegający na przyjmowaniu wpłat gotówkowych oraz czeków z tytułu usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Wszelkie należności za świadczone usługi - usługi reprograficzne oraz kwerendy winne być wnoszone wyłącznie w formie przelewu za pośrednictwem Poczty Polskiej, placówki bankowej lub własnego konta internetowego na podany rachunek bankowy:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

ul. św. Wojciecha 13

70-410 Szczecin

NBP O/Szczecin

65 1010 1599 0026 2622 3100 0000

 

Kontakt: 

Stanowisko ds. kwerend z zasobu do 1945 r. 

mgr Alicja Kościelna

tel. 91 433 50 02 wew. 119

e-mail: genealogia@szczecin.ap.gov.pl 

 

Stanowisko ds. kwerend z zasobu od 1945 r. 

mgr Anna Kandybowicz

tel. 91 433 50 02 wew. 140, 141

e-mail: kwerendy@szczecin.ap.gov.pl

 

Iwona Radziejewska

tel. 91 433 50 02 wew. 140