czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Szczeciński Informator Archiwalny nr 22

„Szczeciński Informator Archiwalny” nr 22 (2013)

 

Spis treści: 

Artykuły i informacje naukowe

 

 • Radosław Pawlik, Późnośredniowieczne zapiski obituarne w aktach kamieńskiej kapituły katedralnej (s. 11–21) 
 • Maciej Szukała, Akta miasta Biały Bór w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie (s. 23–26) 
 • Łukasz Kozłowski, Przekrój społeczno-zawodowy przedmieść Szczecina w latach 1875–1906 na podstawie akt małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego na Gumieńcach (s. 27–50) 
 • Paweł Gut, Dzieje wodociągów i kanalizacji w Szczecinie do 1945 roku oraz dokumentacja wodno-kanalizacyjna Szczecina w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie (s. 51–89) 
 • Małgorzata Machałek, Sytuacja na wsi zachodniopomorskiej w świetle materiałów Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Szczecinie (1945–1947) (s. 91–99) 
 • Piotr Chrobak, Rozwój szczecińskiego rzemiosła w latach 1945–1947 na podstawie sprawozdań Narodowego Banku Polskiego (s. 101–117) 
 • Janina Kosman, Jak zorganizowano Zjazd – czyli migawki prasowe z „III Zjazdu Przemysłowego Ziem Odzyskanych” w Szczecinie (s. 119–126) 
 • Andrzej Jabłoński, Obieg, powtarzalność i kwalifikacja dokumentacji w urzędzie oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych szczebla powiatowego (s. 127–145) 
 • Włodzimierz Stępiński, Szczeciński projekt „Uchronić od zapomnienia” polskich świadków czasu (s. 147–160) 
 • Paweł Gut, Alicja Kościelna, O potrzebie wydania pomorskich kronik z XVI-XVIII wieku (s. 161–169) 
 • Kazimierz Kozłowski, O potrzebie współpracy archiwów państwowych w Gdańsku i Szczecinie (s. 171–172) 
 • Witold Mijal, Bernd Aischmann Mecklemburg-Vorpommern, die Stadt Stettin ausgenommen. Kilka uwag po lekturze (s. 173–181) 

 

Z życia archiwum państwowego 

 • Lucyna Turek-Kwiatkowska, W Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie. Fragment pamiętnika (s. 185–198)
 • Kazimierz Kozłowski, Na pożegnanie Anny Adamowicz i Krystyny Lesińskiej (s. 199–205)
 • Iga Bańkowska, Kalendarium wydarzeń w Archiwum Państwowym w 2012 roku (s. 207–226)