czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Oferta dla grup zorganizowanych

Oferta edukacyjna

Archiwum Państwowego w Szczecinie

 

Zapraszamy grupy zorganizowane do udziału w archiwalnych spotkaniach edukacyjnych. Zajęcia odbywają się w gmachu Archiwum Państwowego w Szczecinie, przy ul. św. Wojciecha 13 (wejście od ul. Jagiellońskiej). Istnieje możliwość łączenia poszczególnych zagadnień tematycznych.

Oferujemy również możliwość zwiedzania zabytkowego gmachu Archiwum.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny: 91 433 50 02 w. 137 lub 138, bądź drogą mailową: mduras@szczecin.ap.gov.pl  lub bsitarz@szczecin.ap.gov.pl

 

 

Tematyka spotkań

 

  

Czym jest archiwum?

 

 • Znaczenie terminu „archiwum” w czasach historycznych i obecnie.
 • Znaczenie, rola i zadania archiwów na przestrzeni wieków.
 • Podstawowe pojęcia: zasób archiwalny, zespół archiwalny, jednostka archiwalna, inwentarz zespołu, udostępnianie akt, źródło archiwalne.
 • Współczesne archiwa jako instytucje naukowe.
 • Archiwa państwowe i ich zasoby w internetowym świecie.

Prowadzenie: Bartosz Sitarz

 

 Czym jest źródło historyczne?

 

 • Rodzaje źródeł historycznych.
 • Znaczenie źródeł historycznych dla poznania przeszłości.
 • Metody pracy ze źródłem.
 • Rola archiwum państwowego jako przechowawcy źródeł historycznych.

Prowadzenie: dr Kamil Biały

 

 

Archiwum trzech państw

 

 • Dzieje i zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie.
 • Powstanie nowożytnych archiwów w Prusach.
 • Od Archiwum Książęcego do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
 • Budynek Archiwum Państwowego w Szczecinie jako przykład budownictwa archiwalnego początków XX wieku.
 • Archiwalia pomorskie i ich charakterystyka.
 • Lata przełomu – losy archiwum Państwowego w Szczecinie w dobie drugiej wojny światowej.
 • Polskie dzieje Archiwum Państwowego w Szczecinie.
 • Współczesne wyzwania dla archiwów.
 • Prezentacja najcenniejszych zbiorów archiwalnych opatrzona komentarzem historycznym, a także kartografików, zbiorów specjalnych, pieczęci obrazujących kolejne etapy dziejów Pomorza Zachodniego

Prowadzenie: dr hab. Paweł Gut

 

Stare druki z zasobu biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie jako rzeczowa dokumentacja europejskiego drukarstwa

 

 • Od rękopisu do książki drukowanej.
 • Pojęcie starego druku i inkunabułu.
 • Wynalazek druku i jego znaczenie.
 • Pierwsi europejscy  drukarze. Rozwój drukarstwa w Polsce i na Pomorzu Zachodnim.
 • Prezentacja wybranych zabytkowych egzemplarzy z zasobu biblioteki APSz.

Prowadzenie: dr Janina Kosman

 

 

Na tropach przodków - Dzieje mojej rodziny, czyli genealogia dla początkujących

 

 • Wprowadzenie do genealogii.
 • Historia rodziny zaczyna się w domu, czyli jak zacząć poszukiwania.
 • Źródła do badań genealogicznych, czyli gdzie szukać?
 • Co można znaleźć w archiwach państwowych?
 • Genealogiczne bazy danych.
 • Instytucje i towarzystwa genealogiczne.
 • Archiwa rodzinne – jak je stworzyć i o nie dbać?
 • „Archiwa Rodzinne Niepodległej” – materiały z kolekcji prywatnych z zasobu APSz.
 • Jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Prowadzenie: dr hab. Paweł Gut, Bartosz Sitarz

 

 

 

Wielka wojna 1914–1918 po stu latach

 

 • Okoliczności wybuchu pierwszej wojny światowej.
 • Źródła pomorskie do pierwszej wojny światowej.
  • Konsekwencje społeczno-polityczne pierwszej wojny światowej: gospodarka, zmiany terytorialne (powstanie nowych państw), zmiana obyczajowości.
  • Wojna w kontekście odpowiedzialności moralnej.
  • Nierozwiązane problemy – w kierunku drugiej wojny światowej.

 

                                                                  Prowadzenie:  dr hab. Paweł Gut

 

 

Szczecin i Pomorze na przełomie epok – od III Rzeszy do Polski Ludowej

 

Część pierwsza – Pomorze w okresie drugiej wojny światowej

 • Przemysł militarny regionu.
 • Polityka wobec Żydów.
 • Pracownicy przymusowi i system obozowy.
 • Naloty alianckie na Szczecin i inne miasta.
 • Walki o Pomorze Zachodnie w 1945 roku.

 

Część druga – Pomorze Zachodnie w Polsce

 

 • Ustalenie granicy zachodniej.
 • Tworzenie polskiej administracji.
 • Perypetie z przejęciem Szczecina.
 • Obecność wojsk radzieckich.

                                                                                  

                                                                       Prowadzenie:  Bartosz Sitarz

 

Powojenne osadnictwo na Pomorzu Zachodnim - Państwowy Urząd Repatriacyjny w dokumencie archiwalnym

 

 • Cele i zadania Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.
 • Punkty etapowe PUR w Szczecinie.
 • Przyjazd i osadnictwo ludności polskiej na Pomorzu Zachodnim.
 • Repatriacja ludności niemieckiej.

 

                                                                               Prowadzenie:  Anna Kandybowicz

 

Z kart historii gospodarki regionu

 

Akta szczecińskich przedsiębiorstw jako źródło do badań historii regionu w latach 1945–1991 na przykładzie wybranych zespołów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

                                                                                

                                                                                  Prowadzenie:  Joanna Glatz

 

Dokumentacja placówek oświatowych w Archiwum Państwowym w Szczecinie po 1945 roku

 

 • Podstawowe pojęcia z zakresu archiwistyki: materiały archiwalne, dokumentacja niearchiwalna, akta typowe, akta specyficzne.
 • Przykłady dokumentacji szkolnej i szkół w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie.

 

                                                                    

                                                                      Prowadzenie:  Anna Kandybowicz

 

 

 

Szczecin i Pomorze Zachodnie w „starym kinie”

Archiwum Państwowe w Szczecinie posiada w swoim zasobie kilkanaście polskich filmów dokumentalnych z lat 60. i 70., zapisanych w oryginale na taśmie 16 mm, obecnie zdigitalizowanych.  Pokazy filmów poprzedzone są wprowadzeniem historycznym, a także komentarzem w trakcie ich trwania. Proponujemy następujące filmy:

 

 •  „Szczecin – pierwsze dni” – lata 70. XX w., polski film dokumentalny, czarno-biały, 37 min.; W filmie wykorzystano zdjęcia Polskiej Kroniki Filmowej oraz Towarzystwa Przyjaciół Szczecina. Prezentuje pionierskie lata Szczecina, powojenne zniszczenia, odbudowę, manifestację patriotyczną „Trzymamy Straż nad Odrą” (1946);

 

 •  „Szczecin. Barwy miasta – polski film dokumentalny, rok produkcji: 1979, barwny, brak ścieżki dźwiękowej, czas: 43 min. Produkcja: Telewizja Polska przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Szczecina. Na filmie zarejestrowano m.in.: zabytkową i nowoczesną zabudowę Szczecina, zakłady przemysłowe (Stocznię Szczecińską, Stocznię „Gryfia”, Zakłady Chemiczne „Police”, Hutę „Szczecin”, Papiernię „Skolwin”, port szczeciński, Fabrykę Kabli „Załom”, przetwórstwo rybne, Famabud, Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Dana”), szkoły i uczelnie wyższe (Liceum Plastyczne, Akademię Rolniczą, Wyższą Szkołę Morską), produkcję Pepsi-Coli, budowę Trasy Zamkowej;

 

 • Nasz Szczecin – rok produkcji: ok. 1969, polski film dokumentalny, barwny, czas: 21 min. 20 sek. Film zrealizowany na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Szczecina przez Wytwórnię Filmów Sportowych i Turystycznych „Sportfilm”. Prezentuje pionierski okres miasta, przemysł, gospodarkę, szkolnictwo wyższe, budownictwo;
 • „Etiuda szczecińska” – rok produkcji: 1971, film barwny, czas: 26 min. Produkcja Oddział Miejski PTTK, Wojewódzki Dom Kultury, WKKFiT Szczecin. Film promujący region zachodniopomorski, jego historię, zabytki, osiągnięcia. Przedstawiający Szczecin i Pomorze Zachodnie jako teren, na którym tradycja splata się ze współczesnością. W filmie pokazano m.in. Siekierki; Cedynię; zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie; ruiny i odbudowę Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie; Zamek jako instytucję kultury; kościół pw. św. św. Piotra i Pawła; ruiny kościoła pw. św. Jakuba; Szczecin jako miasto parków; mecz MKS „Pogoń”; Juwenalia w Klubie „Kontrasty”; przysięgę studentów Wyższej Szkoły Morskiej na Wałach Chrobrego; wodowanie statku Glyntawe; wycieczkę statkiem po porcie szczecińskim; rybaków przy pracy na Zalewie Szczecińskim; zabytki Stargardu; Zamek w Płotach – siedzibę oddziału Archiwum Państwowego w Szczecinie; Katedrę w Kamieniu Pomorskim; Babigoszcz; Międzyzdroje i Świnoujście.

                                                                                                           Prowadzenie:  Marek Lupa

 

  Nowoczesne oblicza archiwów państwowych i wyzwania współczesności

 

 • Współczesne metody udostępniania zasobu przez archiwa państwowe i możliwości poszukiwań źródłowych dla użytkowników (od tradycyjnych papierowych pomocy archiwalnych po bazy i systemy oraz kopie cyfrowe).
 • Podstawowe funkcje archiwów państwowych i ich współczesne wyzwania. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w urzędzie na przykładzie Archiwum Państwowego w Szczecinie – zarys problematyki.

                                                                     

                                                                                                            Prowadzenie:  Joanna Glatz