czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Oddział I

Oddział I – Kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

 

Kierownik

mgr Łukasz Kozłowski

Nr telefonu: 91 433 50 02 wew. 136

e-mail: lkozlowski@szczecin.ap.gov.pl

 

 mgr Andrzej Jabłoński

Nr telefonu: 91 433 50 02 wew. 118

e-mail: ajablonski@szczecin.ap.gov.pl

 

 

 dr Magdalena Szmorąg-Nerć

tel. 91 433 50 02 wew. 139

e-mail: mszmorag@szczecin.ap.gov.pl

 

 mgr Karina Wołoszańska

Nr telefonu: 91 433 50 02 wew. 139

e-mail: kwoloszanska@szczecin.ap.gov.pl

  

Oddział I sprawuje szereg czynności w zakresie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego. Działania te koncentrują się na tzw. przedpolu archiwalnym, czyli obszarze działalności podmiotów państwowych i niepaństwowych, które tworzą i gromadzą dokumentację mogącą posiadać wartość historyczną. Zadaniem nadzoru archiwalnego jest wyselekcjonowanie materiałów archiwalnych (czyli dokumentacji o wartości historycznej) i kontrolowanie procesu niszczenia dokumentacji niearchiwalnej. Dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne jest przejmowana przez archiwa państwowe, w których jest przechowywana wieczyście oraz  udostępniana m.in. dla potrzeb naukowych i kulturalnych.

  

Najważniejsze zadania Oddziału I pełnione na całym obszarze działania Archiwum Państwowego w Szczecinie:

  1. ustalanie państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego i które są zobowiązane do prowadzenia archiwów zakładowych,
  2. uzgadnianie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych dla organów państwowych, państwowych jednostek organizacyjnych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych,
  3. współdziałanie z podmiotami działającymi w sferze niepaństwowego zasobu archiwalnego w  zakresie prawidłowości zarządzania dokumentacją,
  4. sprawowanie bieżącego nadzoru nad kontrolą archiwów zakładowych i składnic akt, jednostek    z powierzonym zasobem archiwalnym oraz innych miejsc przechowywania materiałów archiwalnych stanowiących państwowy zasób archiwalny.

Najważniejsze zadania Oddziału I pełnione dla jednostek organizacyjnych mających siedzibę w obrębie Gminy Miasto Szczecin, Powiatu Gryfińskiego, Powiatu Myśliborskiego i Powiatu Polickiego:

  1. kontrola archiwów zakładowych, składnic akt, jednostek z powierzonym zasobem archiwalnym oraz innych miejsc przechowywania materiałów archiwalnych stanowiących państwowy zasób archiwalny,
  2. nadzór nad brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  3. nadzór nad właściwym przygotowaniem i przekazywaniem materiałów archiwalnych do    Archiwum Państwowego.

Powyższe zadania nadzoru archiwalnego na pozostałym obszarze działania Archiwum Państwowego w Szczecinie pełnią Oddział w Międzyzdrojach i Oddział w Stargardzie.

Szczegółowe informacje:

Przepisy kancelaryjne i archiwalne

Brakowanie dokumentacji

Kontrole i ekspertyzy

Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

Postępowanie z dokumentacją w związku z likwidacją jednostki