czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

News

Z dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim. W 1050. rocznicę chrztu Polski – wystawa archiwalna

Data publikacji 28 kwietnia 2016

Z dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim. W 1050. rocznicę chrztu Polski – wystawa archiwalna

Ponad 100 dokumentów, map, fotografii, obrazów, druków okolicznościowych składają się na wystawę poświęconą dziejom chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim.

czytaj więcej

Prezentacja publikacji „Pomorze Zachodnie z Polską” pod red. prof. Kazimierza Kozłowskiego

Data publikacji 18 kwietnia 2016

Prezentacja publikacji „Pomorze Zachodnie z Polską” pod red. prof. Kazimierza Kozłowskiego

Przełomy i zakręty w polskim siedemdziesięcioleciu Pomorza Zachodniego to problematyka wykładu prof. Kazimierza Kozłowskiego na kanwie książki pod jego redakcją „Pomorze Zachodnie z Polską”.

czytaj więcej

Po siedemdziesięciu latach

Data publikacji 8 kwietnia 2016

Redakcja „Kroniki Szczecina” zwraca się z uprzejmą prośbą do instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych, placówek nauki, oświaty, kultury i innych związanych z życiem społecznym regionu o przesłanie informacji na temat upamiętnienia w danym środowisku 70‑lecia przejęcia Pomorza Zachodniego i Szczecina przez Polskę.

czytaj więcej

Codzienność codzienności – wystawa dokumentów życia społecznego już otwarta

Data publikacji 5 kwietnia 2016

Codzienność codzienności – wystawa dokumentów życia społecznego już otwarta

Do końca kwietnia br. w Sali Kolumnowej Książnicy Pomorskiej można oglądać wystawę „Dokumenty życia codziennego szczecinian”. Jak napisał kurator wystawy dr Michał Urbas są to przede wszystkim materiały przybliżające nam wydarzenia dnia codziennego oraz głównie historie widowisk np. sportowych lub teatralnych. 

czytaj więcej

Z Milkiewicz i Nowogródka na Pomorze Zachodnie. Kolejne dokumenty z archiwum rodzinnego w zbiorach szczecińskiego archiwum

Data publikacji 9 marca 2016

Z Milkiewicz i Nowogródka na Pomorze Zachodnie. Kolejne dokumenty z archiwum rodzinnego w zbiorach szczecińskiego archiwum

Zasób szczecińskiego archiwum powiększył się o materiały z archiwum rodzinnego przekazane przez Romana Rajtaka, mieszkańca Szczecina, długoletniego pracownika PŻM.

czytaj więcej

Codzienność codzienności – wystawa

Data publikacji 26 lutego 2016

Codzienność codzienności – wystawa

W kwietniu br. w Sali Kolumnowej Książnicy Pomorskiej będzie prezentowana wystawa „Dokumenty życia codziennego szczecinian”.

czytaj więcej

W setną rocznicę urodzin abp. Kazimierza Majdańskiego

Data publikacji 22 lutego 2016

W setną rocznicę urodzin abp. Kazimierza Majdańskiego

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska, Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Parafia pw. Jana Chrzciciela w Szczecinie są organizatorami sympozjum naukowego „FACERE VOLUNTATAEM TUAM.

czytaj więcej

Znalezione archiwalia zabezpieczone

Data publikacji 10 lutego 2016

Znalezione archiwalia zabezpieczone

W początkach lutego do zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie przejęto pięć tomów materiałów archiwalnych z XVIII i XX wieku z terenu Pomorza Zachodniego. 

czytaj więcej

Konkurs w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych”

Data publikacji 25 stycznia 2016

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.

czytaj więcej

Był czyn i chwała!... Józef Gabriel Jęczkowiak, Wspomnienia harcerza 1913–1918, oprac Maria Frankel i Paweł Gut, Warszawa 2015

Data publikacji 13 stycznia 2016

Był czyn i chwała!... Józef Gabriel Jęczkowiak, Wspomnienia harcerza 1913–1918, oprac Maria Frankel i Paweł Gut, Warszawa 2015

Od 2014 r., staraniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, publikowane są wspomnienia poświęcone czasom Wielkiej Wojny w stulecie jej wybuchu.

czytaj więcej