Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Oddział w Międzyzdrojach

Oddział w Międzyzdrojach

Biala_Gora_budynek_nr_5

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach

72-500 Międzyzdroje

Biała Góra 7 

 

 

 

 

 

  • Kierownik Oddziału - Dorota Sienkiewicz

Nr telefonu (91) 328 2551, 519 584257

E-mail: bialagora@szczecin.ap.gov.pl; dsienkiewicz@szczecin.ap.gov.pl

  • Kustosz - Kamil Muras

Nr telefonu (91) 328 25 51

E-mail: bialagora@szczecin.ap.gov.pl; kmuras@szczecin.ap.gov.pl

  • Starszy archiwista - Krzysztof Szyszka

Nr telefonu (91) 328 25 51

E-mail: bialagora@szczecin.ap.gov.pl;  kszyszka@szczecin.ap.gov.pl

 

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Pracownia naukowa: poniedziałek-piątek 8.00-14.30

 

Według stanu na koniec roku 2016 zasób Oddziału składał się z 316 zespołów i zbiorów archiwalnych. W sumie było to ponad 840 mb akt i ponad 86.000 poszytów z czego zdecydowana większość to aktowe materiały archiwalne. Gromadzona w Oddziale dokumentacja obejmuje wyłącznie akta wytworzone po 1945 r. (po zakończeniu II wojny światowej).

Oddział Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach wykonuje wszystkie statutowe zadania archiwum państwowego, tj. gromadzenie, przechowywanie i naukowe opracowanie materiałów archiwalnych oraz ich udostępnianie i popularyzację.

W 2016 r. w drodze nabytków do zasobu dołączyło ponad 6 tys. j.i., stanowiących łącznie 27,05 mb. akt. Były to dopływy po podmiotach państwowych i samorządowych. Aktualnie najliczniejszą grupę przekazywanych materiałów archiwalnych stanowią akta osobowe pracowników zwolnionych do 1965 r., m.in. byłych pracowników Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra" w Świnoujściu. Ze względów użytkowych niezwykle cenne są również akta dotyczące ewidencji ludności: księgi meldunkowe i karty osobowe mieszkańców. Podobnie jest z przejmowanymi tzw. teczkami gospodarstw czy teczkami osadników. Dostęp do wymienionych akt w archiwum państwowym ma swój wymierny efekt w postaci sprawnie, a przede wszystkim pozytywnie realizowanych kwerend.

Sukcesywne przejmowanie dokumentacji z przedpola archiwalnego możliwe jest dzięki współpracy z 74 jednostkami organizacyjnymi znajdującymi się pod nadzorem państwowej służby archiwalnej. Terenem bezpośredniego działania Oddziału jest: m. Świnoujście na prawach powiatu oraz powiaty: kamieński, goleniowski, gryficki http://www.szczecin.ap.gov.pl/pl/Nadzor

Ważnym aspektem funkcjonowania Oddziału jest również kontakt z użytkownikami, nie tylko w kontekście kwerend bądź udostępniania akt w pracowni naukowej. W placówce organizowane są lekcje archiwalne dla dzieci i młodzieży. W głównym korytarzu eksponowane są cenne i ciekawe jednostki inwentarzowe. Aktualnie zapoznać się można z wystawą „Oceany wspomnień, morza akt…” prezentującą materiały archiwalne oraz pamiątki po zlikwidowanej Stoczni Szczecińskiej.

Ponadto, Oddział w Międzyzdrojach jest przechowawcą dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw:

  • Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o. z lat 2002-2009;
  • Goleniowskie Fabryki Mebli w Goleniowie z lat 1949-2006.

W magazynach Oddziału umieszczono także część zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie. Informacje dotyczące powyższych zespołów uzyskać można pod numerem telefonu: (91) 433 50 02 wew. 117.

Wykaz zespołów lub ich części udostępnianych w Oddziale w Międzyzdrojach. (w załączniku)

Więcej informacji na temat zasobu własnego można odnaleźć tutaj bądź na stronie:  http://szukajwarchiwach.pl/67#tabZasoby

Dla osób zainteresowanych dziejami Oddziału, tutaj zamieszczamy krótki rys historyczny. Nasze bieżące wydarzenia śledzić można natomiast na Facebooku.