czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Oddział w Międzyzdrojach

Oddział w Międzyzdrojach

Biala_Gora_budynek_nr_5

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Biała Góra 7, 72-500 Międzyzdroje

Telefon: 91 328 25 51

E-mail: bialagora@szczecin.ap.gov.pl

 

Godziny pracy:  poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Pracownia naukowa: poniedziałek-piątek 8.00-14.30

 

Kierownik

mgr Dorota Sienkiewicz

Nr telefonu: 91 328 2551 lub 519 584 257

e-mail: dsienkiewicz@szczecin.ap.gov.pl

 

Punkt kancelaryjny, kwerendy

mgr Kamil Muras

Nr telefonu: 91 328 25 51

e-mail: kmuras@szczecin.ap.gov.pl

 

Pracownia naukowa, kwerendy

mgr Krzysztof Szyszka

Nr telefonu: 91 328 25 51

e-mail: kszyszka@szczecin.ap.gov.pl

 

Pracownicy gospodarczy

Zbigniew Studziński

Joanna Kudłaszyk

 

Teren działania i zadania

Terenem bezpośredniego działania Oddziału w Międzyzdrojach jest: Świnoujście – miasto na prawach powiatu oraz powiaty: kamieński, goleniowski, gryficki i dwie gminy powiatu łobeskiego: Dobra i Resko.

Archiwum w Międzyzdrojach realizuje zadania statutowe na podlegającym mu obszarze  związane  z gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem zasobu archiwalnego.   Oddział prowadzi również  działalność edukacyjną, która polega m.in. na organizowaniu lekcji archiwalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, wykładów, szkoleń i instruktaży.

Zasób

Zasób międzyzdrojskiego archiwum stanowią - z wyjątkiem spuścizn osób prywatnych - wyłącznie materiały archiwalne wytworzone po 1945 r., to jest po przejęciu Pomorza Zachodniego przez polską administrację.

Do najważniejszych zespołów i zbiorów archiwalnych przechowywanych w magazynach Oddziału należą:

 

 • akta administracji państwowej ogólnej i samorządowej: starostw powiatowych, prezydiów powiatowych, miejskich i gromadzkich rad narodowych, urzędów gmin oraz urzędów miast i gmin, urzędów rejonowych, akta powiatowych rad narodowych i wydziałów powiatowych, zarządów miejskich i miejskich rad narodowych, gminnych rad narodowych, urzędów gminnych i miejskich powołanych na mocy ustawy samorządowej z 1990 r., urzędów stanu cywilnego;
 • akta administracji specjalnej: m.in. urzędów skarbowych, inspektoratów szkolnych, jednostek organizacyjnych statystyki, Obwodowego Urzędu Informacji i Propagandy w Gryficach, Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego w Gryficach, Wolińskiego Parku Narodowego w Międzyzdrojach;
 • akta wymiaru sprawiedliwości: sądów, prokuratur, komorników sądowych;
 • akta instytucji finansowych: banków;
 • akta przedsiębiorstw i spółdzielni: m.in. Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Odra" w Świnoujściu, Cukrowni "Gryfice" w Gryficach; Państwowych Gospodarstw Rolnych, Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Cepelianka" w Świnoujściu; uzdrowisk w Kamieniu Pomorskim i Świnoujściu;
 • akta szkół: m.in. Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu;
 • akta instytucji i towarzystw kulturalnych: m.in. muzeów regionalnych w Świnoujściu i Kamieniu Pomorskim, towarzystw regionalnych;
 • akta organizacji o charakterze politycznym: m.in. komitetów Frontu Jedności Narodowej, , Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, zbiór wydawnictw i pism ulotnych NSZZ "Solidarność;
 • spuścizny osób prywatnych: Zofii i Stanisława Kuglinów, Bohdana Gawła, Józefa Plucińskiego,  Andrzeja Ryfczyńskiego, Zbigniewa Piechowicza.

 

Istotne zwłaszcza dla osób prowadzących badania genealogiczne są gromadzone przez archiwum koperty dowodów osobistych osób zmarłych, a także indeksowany w ostatnich latach zbiór ksiąg meldunkowych.

Według stanu na koniec 2022 roku zasób Oddziału składał się z 343 zespołów i zbiorów archiwalnych, liczących łącznie 124.353 j.a. (1090,46 m.b.).

Ewidencja zasobu archiwalnego Oddziału w Międzyzdrojach:

W magazynach Oddziału przechowywana jest również część zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz Oddziału w Stargardzie. Informacje dotyczące powyższych akt uzyskać można pod numerem telefonu: 91 433 50 02 wew. 117 (wykaz zespołów i ich części udostępnianych w pracowni naukowej w Międzyzdrojach: w załączniku).

Pracownia naukowa Oddziału w Międzyzdrojach

Dokumentacja osobowo-płacowa zlikwidowanych przedsiębiorstw

Oddział w Międzyzdrojach jest również przechowawcą dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw:

 • Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o. w Szczecinie z lat 2002-2009;
 • Goleniowskie Fabryki Mebli w Goleniowie z lat 1949-2006 (w tym z zakładów w Szczecinie i Trzebiatowie);
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Centel" Sp. z o.o. w Szczecinie z lat 1989-2011;

 

W przypadku chęci uzyskania potwierdzenia zatrudnienia i uzyskiwanego wynagrodzenia w wyżej wymienionych zakładach pracy, prosimy o przesłanie wniosku drogą pocztową lub mailową.

Historia 

Oddział Archiwum Państwowego w Międzyzdrojach został utworzony pod koniec 2009 r., po przejęciu zasobu, zlikwidowanego w tym samym roku, oddziału w Płotach. Płotowski oddział z kolei odziedziczył akta po Powiatowym Archiwum Państwowym w Gryficach. Ostatnia z wymienionych placówek została powołana do życia 10 listopada 1954 r. Jej kierownikami byli kolejno: Bernard Kapella i Antoni Paris.

Właściwość terytorialna gryfickiego archiwum obejmowała obszar pięciu północnych powiatów województwa szczecińskiego: wolińskiego, kamieńskiego, gryfickiego, nowogardzkiego i - utworzonego w 1954 r. - goleniowskiego.

Ponieważ warunki lokalowe Powiatowego Archiwum Państwowego w Gryficach nie były zadowalające, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie zainteresowało się projektem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pozyskiwania na cele archiwalne obiektów zabytkowych. W ramach środków pochodzących ze Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy udało się odbudować i przystosować do celów archiwalnych Zamek Stary w Płotach. Warto podkreślić, że ta renesansowa budowla była zniszczona w ponad 60 procentach. 

Zgodnie z zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dniem 1 października 1965 r. Powiatowe Archiwum Państwowe w Gryficach zostało zlikwidowane, a utworzony został Oddział Terenowy w Płotach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie. Właściwość terytorialna nowego Oddziału objęła powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, nowogardzki oraz woliński. W ciągu następnych dziesięcioleci obszar ten niewiele się zmienił. W 1976 r. powiększył się o miasto-gminę Resko, a w 1999 r. – o gminę Radowo Małe – obie przeniesione z obszaru działania Oddziału Archiwum Państwowego w Stargardzie Szczecińskim. Archiwum kierowali kolejno: Józef Pluciński, Jan Macholak, Ewa Macholak, Renata Żuk i Iwona Gudkiewicz.

 Zamek Stary w Płotach (ok. 1965 r.) – siedziba Oddziału w Płotach

 

Z czasem powierzchnia magazynowa płotowskiego zamku okazała się niewystarczająca i po raz kolejny zaistniała potrzeba znalezienia nowego obiektu dla archiwum. Decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dniem 1 grudnia 2009 r. Oddział w Płotach został zlikwidowany, a zasób przeniesiony do nowo otwartej siedziby w Międzyzdrojach. Archiwum obecnie położone jest na terenie Wolińskiego Parku Narodowego (ok. czterech kilometrów od centrum Międzyzdrojów) i  zajmuje cztery budynki po byłym kompleksie koszarowym Biała Góra. Większość z tych budynków jest wyposażona w nowoczesne regały kompaktowe. Od kwietnia 2010 r. kierownikiem Oddziału jest Dorota Sienkiewicz.