czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Publikacje 2000-2005

Publikacje 2000-2005


kronika_2004_1.JPG"Kronika Szczecina 2004", pr. zbior.,
Szczecin 2005, ss. 297, il., ISBN 83–89341–31–X

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią Szczecina. 
 

 

 

 

 

 

kronika_biblio_1.JPGGałczyńska Cecylia Zofia, Bibliografia Szczecina 1501–2004,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 364, ISBN 83–89341–31–X

Opracowanie bibliograficzne prezentujące piśmiennictwo od XVI do XX w. odnoszące się do dziejów Szczecina.

  


NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

kronika_z_biegiem.JPGBartnik Paweł, Macholak Jan, Kronika Szczecina 1945–2005. Z biegiem lat, z biegiem dni,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 302, il., ISBN 83–89341–31–X

Książka ukazała się w ramach Biblioteki Kroniki Szczecina w 60-lecie przejęcia miasta przez administrację polską. Kalendarium opisuje także mniej znane wydarzenia kulturalne, społeczne, naukowe omawianego okresu.

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

AKW_1.JPGArchiwum Książąt Wołogoskich w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie i Landesarchiv Greifswald. Konkordancja. Herzoglich Wolgaster Archiv im Śtaatsarchiv Stettin und Landesarchiv Greifswald. Konkordanz des Bestandes, oprac. Anna Łazarek, Uwe Rodig,
Warszawa–Greifswald–Szczecin 2005, wyd. I, ss. 133, il., ISBN 83–89115–47–6

Polsko-niemieckie opracowanie, którego wydawcami są Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Szczecinie i Landesarchiv Greifswald. Jest to jedna z pierwszych publikacji, która całościowo przedstawia informację o zespole AKW podzielonym między dwa wspomniane archiwa.

 

 

 

 

 

 

cmentarz_1.JPGOgromny park pochował umarłych… Cmentarz Centralny w Szczecinie, pod red. Macieja Słomińskiego,
Szczecin 2005, ss. 285, il., ISBN 83–89341–27–1

Monografia Cmentarza Centralnego w Szczecinie „Wielki park pochował umarłych”, której współwydawcą jest wydawnictwo Archiwum Państwowego w Szczecinie. Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem dotyczącym jednego z największych cmentarzy w Europie. Prezentuje, w oparciu o źródła archiwalne, genezę nekropolii, jej historię w okresie niemieckim i polskim. Uzupełniają ją m.in. liczne fotografie z zasobu archiwum w Szczecinie.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

Dowlasz_1.JPGDowlasz Inka, O mamie Weronice,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 87, il., ISBN 83–89341–32–8

Książka poświęcona Weronice Dowlasz prowadzącej przez 44 lata rodzinny dom dziecka. Córka Inka Dowlasz wspomina mamę i ciekawe, ważne wydarzenia towarzyszące ich życiu.
 

 

 

 

Gorzow_1.JPGRymar Dariusz A., Gorzów Wielkopolski w latach 1945–1998. Przemiany społeczno-polityczne,
Szczecin–Gorzów Wlkp. 2005, ss. 474, ISBN 83–89341–16–6

Książka jest monografią dziejów społeczno-politycznych Gorzowa Wielkopolskiego na przestrzeni lat 1945–1998. Autor wykorzystał bardzo szeroko bazę źródłową, prezentując wydarzenia z życia miasta na tle przemian w całym kraju.

 
 

 

 

 

 

 

herby_1.JPGGut Agnieszka, Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 154, il., ISBN 83–89341–23–9

Opracowanie poświęcone jest pomorskiej heraldyce samorządowej okres międzywojennej. Uzupełniają ją wizerunki herbów poszczególnych powiatów i miast.

 

 
NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

Kantzow_1.JPGKantzow Thomas, Pomerania. Kronika Pomorska z XVI w.,
Szczecin 2005, ISBN 83–89341–18–2
Tom I (Księga 1 i 2), ss. 588, il.; Tom II (Księga 3 i 4), ss. 405, il.

Polskie tłumaczenie kroniki T. Kantzowa zaopatrzone w obszerny aparat naukowy autorstwa profesorów Edwarda Rymara i Tadeusza Białeckiego. Kronika wyszła spod pióra sekretarza książąt pomorskich Jerzego I, Barnima IX i Filipa I, a jej autor, prezentując pomorski, a raczej niemiecki punkt widzenia na dzieje tego kraju, wiele miejsca poświęcił m.in. stosunkom polsko–pomorskim. Książka jest pierwszym polskim tłumaczeniem wspomnianego dzieła. Wydawcy Uniwersytet Szczeciński i Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Tom I – NAKŁAD WYCZERPANY, Tom II – NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

port_1.JPGZ dziejów morskich portów w Szczecinie i w Świnoujściu. 55 lat polskiego Zarządu w portach w Szczecinie i Świnoujściu,
Szczecin 2005, ss. 124, il., ISBN 83–89341–22–0

Okolicznościowy album zawierający artykuły historyczne i współczesne, pod. red. Marii Frankel, Pawła Guta i Ludmiły Kopycińskiej, który ukazał się w związku z jubileuszem 55 lat polskiego Zarządu w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. Szczecińskie archiwum współorganizowało sesję naukową poświęconą temu wydarzeniu oraz towarzyszącą jej wystawę fotograficzną.

NAKŁAD WYCZERPANY 

 
Przykucki_1.JPGks. abp. Przykucki Marian, Beati Pacifici. Homilie, listy, wspomnienia pierwszego metropolity szczecińsko-kamieńskiego,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 277, il., ISBN 83–89341–19–0

Zbiór wystąpień, kazań i dokumentów pierwszego arcybiskupa szczecińsko-kamieńskiego ks. Mariana Przykuckiego.

 

NAKŁAD WYCZERPANY 

 

 

 

 


 
 
rozmowy_z_janem.JPG

Głowacka Alina, Rozmowy z Janem,

Szczecin 2005, wyd. I, ss. 101, il., ISBN 83–89341–33–6

Praca poświęcona jest Janowi Szyrockiemu, twórcy uznanego na całym świecie Chóru Politechniki Szczecińskiej, który na trwałe wpisał się w dzieje kultury pomorskiej.


  

 

 

sanepid_1.JPGInspekcja sanitarna na Pomorzu Zachodnim w latach 1954–2004, pr. zbior.,
Szczecin 2005, ss. 225, il., ISBN 83–89341–21–2

Monografia poświęcona inspekcji sanitarnej na Pomorzu Zachodnim, obejmująca 50 lat funkcjonowania pomorskich służb sanitarnych.

 

 

 

 

 

 

 

 
STAN_WOJENNY.JPGStan wojenny w skali kraju i Pomorza Zachodniego. Informacje źródłowe i refleksje, pod red. M. Machałek i J. Macholaka,

Szczecin 2005, wyd. I, ss. 289, ISBN 83–89341–24–7

Materiały z sesji naukowej z 2004 r. zorganizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, Archiwum Państwowe w Szczecinie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu. Praca prezentuje sytuację społeczno-polityczną w Szczecinie i regionie zachodniopomorski omawianego okresu na tle wydarzeń ogólnopolskich.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 
 


 
uniwersytet_1.JPGUniwersytet Szczeciński. Fakty i refleksje, pod red. Zbigniewa Puchalskiego,

Szczecin 2005, ss. 103, il., ISBN 83–89341–28–X

Książka ukazała w 20-lecie istnienia Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawarte są w niej wspomnienia i relacje osób zaangażowanych w tworzenie US.

 

 

 

 

 

 

verba_volant_1.JPGVerba volant, scripta manent, pr. zbior.,
Szczecin 2005, wyd. I, ss. 267, il., ISBN 83–89–341–29–8

Książka dedykowana prof. dr hab. n. med. Ireneuszowi Kojderowi, neurochirurgowi. Na jej zawartość składają się artykuły medyczne, psychologiczne i eseje historyczne.

 

 

 

 

 

 

 

kronika_2003_1.JPG"Kronika Szczecina 2003", pr. zbior.,
Szczecin 2004, ss. 370, il., ISBN 83–89341–11–5

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią Szczecina.

 

 


 

 

 

 

SIA_1.JPG"Szczeciński Informator Archiwalny" Nr 18,
Szczecin 2004, ss. 232, ISBN 83–89341–17–4

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne. 

 

 

 

 

Bank_1.JPG80 lat Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 1924–2004. Katalog wystawy,
Szczecin 2004, wyd. I, ss. 49, il., ISBN 83–89341–14–X

Katalog towarzyszący wystawie w 80–lecie Banku Gospodarstwa Krajowego. Jej organizatorem było archiwum szczecińskie, wspólnie z Książnicą Pomorską i BGK Oddział w Szczecinie. Ekspozycję (wraz z katalogiem) przygotowano w związku z otwarciem oddziału banku w Szczecinie. Złożyły się na nią kopie dokumentów odnoszących się do powstania i funkcjonowania banku w okresie międzywojennym z zasobu Archiwum Akt Nowych oraz materiały archiwum własnego BGK.


NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

Dwuwladza_1.JPGWokół dwuwładzy politycznej w latach 1980–1981. Kraj i region, pod red. Henryka Komarnickiego i Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 2004, wyd. I, ss. 196, ISBN 83–89341–10–7

Materiały z sesji naukowej z 2002 r. organizowanej przez Instytut Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Odnoszą się do skomplikowanej, trudnej tematyki przełomu lat 1980–1981 prezentowanej przez historyków z Poznania, Warszawy i Szczecina.NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

gen_Boruta_1.JPGKrawczak Tadeusz, Pro fide et patria. Generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz,
Szczecin 2004, wyd. I, ss. 200, il., ISBN 83–89341–15–8

Książka poświęcona jest gen. Mieczysławowi Borucie-Spiechowiczowi, legendarnemu dowódcy Wojsk Polskiego, legioniście, obrońcy Lwowa, uczestnikowi wojny polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. dowódca grup operacyjnych Bielsko i Boruta. Dowódca I Korpusu Pancerno-Motorowego w Szkocji (1943–1945). W latach 70-tych był jedną z głównych postaci niezależnego ruchu patriotycznego.


NAKŁAD WYCZERPANY 

 

 

 

 

 
oszczecinie_1.JPGŁyczywek Roman, O Szczecinie i nie tylko...,

Szczecin 2004, wyd. I, ss. 255, il., ISBN 83–89341–12–3

Zbiór artykułów adwokata, publicysty, pierwszego radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Szczecinie w 1945 r., współpracownika pierwszego polskiego prezydenta miasta Piotra Zaremby. Opracowanie obejmuje 68 artykułów ukazujących się w różnych czasopismach od marca 1945 r. do początków 1949 r.

 
NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

pomorze_militarne_1.JPGPomorze militarne XII–XXI w., cz. I, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Edwarda Rymara,
Szczecin 2004, wyd. I, ss. 293, il., ISBN 83–89341–13–1

Materiały z sesji naukowej z 2003 r. organizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo "Pogranicze", Uniwersytet Szczeciński i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Referaty odnoszą się do stanu badań oraz dziejów militarnych Pomorza Zachodniego na przestrzeni wieków.

 
 

 

 

 

studia_1.JPGStudia archiwalne, historyczne, politologiczne, pod red. A. Czubińskiego i Jana Macholaka,
Szczecin 2004, wyd. II, ss. 487, il., ISBN 83–89115–14–X

Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Kozłowskiemu w 60-lecie urodzin. Treść artykułów usystematyzowano w kilku blokach tematycznych: archiwistyka, historia, politologia i eseje historyczne. Autorami są znani naukowcy z licznych ośrodków akademickich w Polsce.

 
 
 

 

 

 

zydzi_szczecinscy_1.JPGŻydzi szczecińscy. Tradycja i współczesność, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Janusza Mieczkowskiego,
Szczecin 2004, ss. 185, il., ISBN 83–89341–09–03

Materiały z sesji naukowej z czerwca 2003 r. organizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów Oddział w Szczecinie, Centrum Doradztwa i Doskonalenia w Szczecinie oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie. Książka zawiera referaty i informacje do dziejów społeczności żydowskiej w Szczecinie w XIX i XX w.

 

 

 
 

 

 

 

Kronika_2002_bibl_1.jpg"Kronika Szczecina 2002", Suplement,
Szczecin 2003, ss. 182, ISBN 83–89341–02–6

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.

 


 

 

 

 

SIA_17_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny", Nr 17,
Szczecin 2003, ss. 194, ISBN 83–89341–05–0

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne. Rocznik nr 17 poświęcony został pamięci znanego archiwisty szczecińskiego dr. Bogdana Frankiewicza, zmarłego w 2003 roku.
 

 

 

 

 

 

 

Osadnictwo_cz2_1.jpgOsadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim. Mity i Rzeczywistość. Część II, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 2003, wyd. I, ss. 184, ISBN 83–89341–04–2

Druga część materiałów posesyjnych poświęconych osadnictwu polskiemu na Pomorzu Zachodnim.

 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

protestanci_1.jpgProtestanci i katolicy pomorscy wobec hitleryzmu i stalinizmu, pod red. Norberta Buske i Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 2003, wyd. I, ss. 180, ISBN 83–89341–07–7

Drukowane materiały z sesji naukowej poświęconej katolikom i protestantom na Pomorzu w okresie hitlerowskim i w czasach stalinowskich.

 

 

 

 

 

 

 

Trzy_relacje.jpgRymar Edward, Trzy relacje o wojnie pomorsko–brandenburskiej z lat 1478–1479,
Szczecin 2003, wyd. I, ss. 53, ISBN 83–89341–06–9

Trzy źródła z wojny pomorsko-brandenburskiej z lat 1478–1479.

 

 

 
NAKŁAD WYCZERPANY 

 

 

 

 

SIA_16_1.jpg"Szczeciński Informator Archiwalny Nr 16. Wydanie specjalne",
Szczecin 2002, ss. 126, ISBN 83–86992–90–5

Czasopismo Archiwum Państwowego w Szczecinie, w formie rocznika ukazujące się od 1985 roku. Na jego zawartość składają się artykuły teoretyczne, materiały informujące o zasobie oraz bezpośrednio prezentujące w szczególności pomorskie źródła archiwalne.

 

 

 


 

 

 

Osadnictwo_1.jpgOsadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1945–1950. Mity i rzeczywistość, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 2002, wyd. I, ss. 175, ISBN 83–89341–00–X

Pierwsza część materiałów posesyjnych poświęconych osadnictwu polskiemu na Pomorzu Zachodnim.

 

 NAKŁAD WYCZERPANY 

 

 

 

 

 

Gut_1.jpgGut Paweł, Organizacja sądownictwa w pruskiej prowincji Pomorze w latach 1806/1808–1848/1849,
Szczecin 2002, wyd. I, ss. 249, ISBN 83–86992–96–4

Praca poświecona poświęcona funkcjonowaniu sądownictwa na Pomorzu w pierwszej połowie XIX wieku.

 

 

 

 

 

 

 

W_cieniu_Trzech_cz2.jpgW cieniu trzech katedr. Część II. Materiały z konferencji naukowej 22 kwietnia 1999 r.,
Szczecin 2001, wyd. I, ss. 120, ISBN 83–86–992–88–3

Materiały z konferencji poświęconej historii i odbudowie zabytków sakralnych na Pomorzu Zachodnim.

 

 NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

Kronika_2000_1.jpg"Kronika Szczecina 2000", Nr XIX,
Szczecin 2001, ss. 278, ISBN 83–86992–94–8

Rocznik, ukazujący się od 1983 roku, poświęcony jest historii i
współczesności Szczecina. Zawiera informacje o działalności
Rady i Zarządu Miasta, osobne działy poświęcone są dziejom miasta, znanym postaciom Szczecina, bieżącym wydarzeniom, uzupełnione bibliografią.
 

 

 

 

 

Modlitwy_kaszubow_1.jpgSzultka Zygmunt, Najstarsze modlitwy Kaszubów (Wybór), Dokumenty Pomorza Zachodniego, Zeszyt 3,
Szczecin 2001, wyd. I, ss. 57, ISBN 83–86992–99–9

W ramach Biblioteki Szczecińskiego Informatora Archiwalnego, zeszyt 3 poświęcono najstarszym modlitwom Kaszubów.
 

 

 

 

 

 

 

Lubinus_1.jpgStelmach Mieczysław, Eilhardus Lubinus i jego wielka mapa Księstwa Pomorskiego,
Szczecin 2001, wyd. I, ss. 69, ISBN 83–86992–89–1

Opracowanie przybliżające postać E. Lubinusa, autora mapy Księstwa Pomorskiego z 1620 r., będące uzupełnieniem do reprintu tejże mapy.


 

 

 

 

 

 

Zolnierz_polski_1.jpgŻołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X–XX wiek, pod red. Kazimierza Kozłowskiego i Andrzeja Wojtaszaka,
Szczecin 2001, wyd. I, ss. 362, ISBN 83–86992–76–X

Materiały z sesji naukowej poświęconej dziejom militarnym Pomorza na przestrzeni tysiąclecia.

 

 

 

 


 

 

Regiony_09_1.jpgLata transformacji ustrojowej 1989–2000 na Pomorzu Zachodnim. Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie, Zeszyt 9, pod red. Kazimierza Kozłowskiego,
Szczecin 2000, wyd. I, ss. 107, ISBN 83–86992–74–3

Publikowane materiały z sesji naukowych poświęconych dziejom Pomorza Zachodniego.

 

 

 

 

 

 

PTH_Szczecin_1.jpgMacholak Jan, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Szczecinie 1950–2000,
Szczecin 2000, wyd. I, ss. 67, ISBN 83–86992–80–8

Monografia oddziału szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 

 

 

  
 
Szukala_1.jpg

Szukała Maciej, Powstanie i działalność Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie w latach 1824–1918,

Szczecin 2000, wyd. I, ss. 222, ISBN 83–86992–78–6

Monografia Towarzystwa Historii i Starożytności Pomorza z lat 1824–1918.