czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Informacje o archiwaliach

Informacje o archiwaliach

  1. Inwentarze zespołów archiwalnych udostępniane są w formie tradycyjnej na miejscu w czytelni archiwum w Szczecinie, Międzyzdrojach i Stargardzie. 
  2. Część zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie jest przechowywana i udostępniana w Oddziale w Międzyzdrojach, Biała Góra 7, tel. 91 328 25 51.

    Wykaz zespołów lub ich części udostępnianych w Oddziale w Międzyzdrojach. (w załączniku)

  3. Informacje o naszym zasobie można znaleźć na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl. Za pomocą portalu Szukaj w Archiwach można przeglądać udostępnione inwentarze i informacje o zespołach Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz jego oddziałów (Międzyzdroje, Stargard), a także zapoznać się z udostępnionymi skanami materiałów archiwalnych.