Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Sesja popularnonaukowa „Kobiety pierwszej Solidarności. Rok 2019 – Rokiem Anny Walentynowicz”. Spotkanie ze świadkami historii

10 kwietnia br., w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbyła się sesja popularnonaukowa pn. Kobiety pierwszej Solidarności. Rok 2019 – Rokiem Anny Walentynowicz.

Organizatorami spotkania ze świadkami historii byli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza, Dyrektor Delegatury ZUW w Koszalinie pan Paweł Michalak, Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie pan Krzysztof Kowalczyk oraz Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie pani Joanna Chojecka.

Spotkanie skierowane było do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Koszalina oraz z powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego.

W 2019 roku przypada 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz – wybitnej działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. „Sejm, w uznaniu zasług Anny Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu „Solidarności” i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie”, ustanowił rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz. Poprzez nasze przedsięwzięcie chcieliśmy również przypomnieć o wkładzie mieszkańców naszego regionu w walce o wolność i godność dla siebie samych i dla następnych pokoleń.

Prelegentami podczas sesji byli Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. prof. US Krzysztof Kowalczyk, który przedstawił ikonę „Solidarności” – Annę Walentynowicz oraz starszy kustosz w Archiwum Państwowym w Koszalinie pan Robert Borucki, który opowiedział o materiałach archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie rejestrujących działalność kobiet opozycjonistek.

Całość zakończyła dyskusja z udziałem koszalińskich byłych działaczek opozycyjnych (paniami Janiną Wardaszko, Ewą Miodek, Urszulą Kostuch i Marią Blicharz), którą poprowadził Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Bogusław Ogorzałek. 

Sesji towarzyszyły dwie wystawy tematyczne Kobiety – opozycjonistki z regionu koszalińskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie oraz przygotowana przez Ligę Kobiet Polskich oraz Archiwum Akt Nowych – Kobiety w walce o niepodległość Polski.

Podczas spotkania Dyrektor Delegatury ZUW w Koszalinie  uhonorował statuetkami Stowarzyszenia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej pana Roberta Wasilewskiego, Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie pana Szymona Konefała za organizację uroczystości obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości 11  listopada 2018 roku w Koszalinie oraz panie Urszulę Kustuch, Barbarę Kordas i pana Stanisława Trzuskowskiego za zespołowe, patriotyczne śpiewanie w dniach 3 maja i 11 listopada 2018 roku.

Więcej o wydarzeniu na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie

 

   

 

Fot. Rafał Semołonik

Data publikacji 15 kwietnia 2019