czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Wojna 30-letnia na Pomorzu

Wojna 30-letnia na Pomorzu

Widoki i plany miast Pomorza Zachodniego z I połowy XVII wieku pochodzące z rękopiśmiennej historii wojny 30-letniej na pomorzu autorstwa Petera Rudolphi, Des Pommerschen Greiffens Ander Theil der durch Noth und Theil ergriffene Greiff von. ao. 1627 bis 1650, Stuechow im oberen Hofe Anno 1696.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45 a.

Wojna 30-letnia na Pomorzu

20.jpg

Strona tytułowa rękopiśmiennej historii wojny 30-letniej na Pomorzu Zachodnim

Des Pommerschen Greiffens Ander Theil der durch Noth und Theil ergriffene Greiff von ao. 1627 bis 1650, Stuechow im oberen Hofe Anno 1696.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45a, s. 5
1c.jpg

Mapa Księstwa Pomorskiego opracowana w 1696 roku przez Petera Rudolphi.

General Tabell des Gantzen Pommerischen Hertzogthumbs sambte allen desselben gräntzen Nachbahren und Fürnembsten Städten, gantz unpartheyisch nach dem Micrelianischen entwurff entwurff entworffen und zu papier gesetzt durch P. R. [Peter Rudolphi]

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45a, s. 2-3.
3c.jpg

Widok Stralsundu od strony zachodniej w czasie oblężenia przez wojska cesarskie w 1628 roku.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45a, s. 31
5c.jpg

Plan oblężenia miasta Stralsundu przez wojska cesarskie w 1628 roku. Plan przedstawia miasto z nowożytnymi umocnieniami oraz szańce wojsk cesarskich od strony zachodniej.

Grudriss der Stadt Stralsund sampt der kayserischen Attaque 1628.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45a, s. 72-73.
8c.jpg

Rękopiśmienna mapa wyspy Rugii Petera Rudolphi z 1696 roku sporządzona na podstawie mapy Eliharda Lubinusa z poprawkami Friedricha Palbitzke oraz Frederica de Wita.

Nova delineatio Insulae Rügiae olim a clarissimo Lubino, deinde a Balbitzkio, postem a F. de Witten, nunc clemum a P. R. edita 1969.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45a, s. 135
10c.jpg

Widok ujścia Piany (Peenemünde) z fortyfikacjami cesarskimi obleganymi przez wojska szwedzkie 24 czerwca 1630 roku.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45a, s. 161.
11c.jpg

Widok oblężenia miasta Wołogoszczy (Wolgast) z 1630 roku przez wojska szwedzkie.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45a, s. 167.
12c.jpg


Widok Szczecina od strony Łasztowni.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45a, s. 179.
13c.jpg

Oblężenie szańców cesarskich nad rzeką Reknicą na granicy meklembursko-pomorskiej koło miasta Damgarten przez wojska szwedzkie 26 września 1630 roku.

Eroberung der Kayserischen Schantzen bey Damgardten von Ihr königl. Schwed. Mayestät. Anno 1630 den 26. Sept.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45a, s. 219.
15c.jpg

Widok Kołobrzegu od strony zachodniej podczas oblężenia przez wojska szwedzkie w 1631 roku.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45a, s. 259.
18c.jpg

Plan miasta Anklam z okresu wojny 30-letniej od strony południowej z nowożytnymi umocnieniami otaczającymi miasto ze średniowiecznymi murami miejskimi.

Grund und Riss der Vorpommerischen an dem Peen Fluss gelegennen Stadt und vestung Anclam.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45a, s. 357.
19c.jpg

Panorama Stargardu Szczecińskiego od strony wschodniej. Widok przedstawia miasto w jego średniowiecznych murach przed pożarem z 1635 roku.

Archiwum Państwowe w Szczecinie, Zbiór S.G. Loepera, sygn. 45a, s. 375.