czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Dział administracyjno-gospodarczy

Dział administracyjno-gospodarczy

 

Kierownik

mgr Edyta Szarwas

tel. 91 433 50 02 wew. 126

e-mail: eszarwas@szczecin.ap.gov.pldag@szczecin.ap.gov.pl

 

mgr Karolina Borowska

Specjalista ds. administracyjnych

tel. 91 433-50-02 wew. 124, 91 433-50-18

e-mail: kborowska@szczecin.ap.gov.pl

 

mgr inż. Agnieszka Walczyk-Kata

Specjalista ds. zamówień publicznych

tel. 91 433-50-02 wew. 133

e-mail: awalczyk@szczecin.ap.gov.pl

 

mgr Edyta Gącza

Specjalista ds. administracyjnych

tel. 91 433-50-02 wew. 124, 91 433-50-18

e-mail: egacza@szczecin.ap.gov.pl

 

 

 Waldemar Balcer

Kazimiera Słomska

Eugeniusz Zeplin

Mariusz Karaś

 

 

Do zadań Działu należy realizacja całokształtu spraw administracyjno-gospodarczych, także z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Kierownik Działu administracyjno-gospodarczego sprawuje pieczę także nad funkcjonowaniem Sekretariatu AP w Szczecinie.