czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Szczeciński Informator Archiwalny nr 24

„Szczeciński Informator Archiwalny” nr 24 (2015) 

 

Spis treści: 

 

Artykuły 

 • Radosław Pawlik, Testament kantora kapituły kamieńskiej Wilhelma von Natzmera (1534–1546) (s. 7–29) 
 • Edward Rymar, Nieco uzupełnień do zestawienia prałatury z kolegiaty Najświętszej Marii Panny w Szczecinie z drugiej połowy XVI wieku (s. 31–38) 
 • Radosław Pawlik, Prałatury kapituły kolegiackiej NMP w Szczecinie w drugiej połowie XV i pierwszej połowie XVI wieku (uzupełnienia) (s. 39–67) 
 • Nina Jenne, Zbiór atlasów Archiwum Państwowego w Szczecinie 1624–2012 (s. 69–87) 
 • Maciej Szukała, Towarzystwo Historii i Starożytności Pomorza w Szczecinie (Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde) wobec pierwszej wojny światowej (1914–1918) (s. 89–96) 
 • Alicja Berlińska, Dokumentacja Towarzystwa Kultury Teatralnej w zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie (s. 97–109) 
 • Marta Zalewska, Działalność Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Imprez Artystycznych w Szczecinie w świetle akt Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (s. 111–119) 
 • Andrzej Jabłoński, Piotr Robaczewski, Proces kształtowania zespołów archiwalnych w centralnych państwowych jednostkach organizacyjnych (na przykładzie Urzędu Komunikacji Elektronicznej) (s. 121–131) 
 • Łukasz Kozłowski, Funkcja koordynatora czynności kancelaryjnych w organach państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych (s. 133–142) 
 • Paweł Gut, Archiwalne podstawy dokumentu elektronicznego w świetle przepisów i założeń Archiwum Dokumentu Elektronicznego (s. 143–152) 

 

Informacje 

 • Iga Bańkowska, Pobyt w Fundacji Archivum Helveto-Polonicum we Fryburgu szwajcarskim (s. 155–159) 
 • Alicja Berlińska, Doświadczenia i formy współpracy archiwów łotewskich z instytucjami kultury, gospodarczymi i społecznymi (s. 161–164) 
 • Radosław Pawlik, Opracowywanie zasobu Archiwum Instytutu Literackiego w Maisons Laffitte (s. 165–167) 
 • Andrzej Jabłoński, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Szczecinie 1965–2015 (s. 169–179) 
 • Iga Bańkowska, Kronika wydarzeń w Archiwum Państwowym w Szczecinie w latach 2013–2014 (s. 181–212)