Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Wizyta słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

10 i 12 kwietnia br. gościliśmy w Archiwum Państwowym w Szczecinie dwie grupy słuchaczy ze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie.

10 kwietnia członków Zespołu Turystyki i Krajoznawstwa Stowarzyszenia po Archiwum oprowadzali kierownik Oddziału V Joanna Glatz i archiwista Bartosz Sitarz. Naszym gościom przybliżono historię i działalność instytucji oraz zaprezentowano wybrane archiwalia. Przy tej okazji była możliwość odwiedzenia gabinetu Dyrektora i Biblioteki, które to pomieszczenia pełnią swoją pierwotną funkcję od 1900 r., tj. od wybudowania archiwalnego gmachu, a dodatkowo posiadają cenne, zabytkowe wyposażenie. W Bibliotece starsza kustosz dr Janina Kosman zaprezentowana wybrane zabytkowe druki o tematyce turystyczno-krajoznawczej. W niedostępnych na co dzień dla użytkowników pracowniach konserwacji oraz digitalizacji materiałów archiwalnych starsi konserwatorzy Grażyna Lupa oraz Marek Lupa omówili pokrótce techniki zabezpieczania zasobu. Końcowym akcentem odwiedzin w Archiwum było zajrzenie do archiwalnego magazynu.

W piątek 12 kwietnia słuchaczy z Zespołu Literacko-Historycznego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przyjęli dyrektor AP dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz kierownik Oddziału IV Iga Bańkowska. Dr hab. Paweł Gut, kierownik Oddziału I, zaprezentował w szerokim przekroju materiały archiwalne wśród których znalazły się rękopisy, pieczęci, księgi, dokumenty pergaminowe. Następnie w czasie spotkania z dyrektorem AP w jego gabinecie przybliżono aktywność Archiwum podejmowaną na wielu polach. W Bibliotece AP dr Janina Kosman Grupie Literacko-Historycznej zaprezentowała nieliczne, acz niezwykle cenne, publikacje o charakterze literackim m.in. rzadkość bibliograficzną XVII-wieczny zbiór wierszy pomorskiej poetki Sybilli Schwarz. Wizytę zwieńczyły, podobnie jak w przypadku pierwszej grupy, odwiedziny magazynu.

Fot. Marek Lupa

Data publikacji 15 kwietnia 2019