Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Archiwa Rodzinne Niepodległej

„Archiwa Rodzinne Niepodległej” to projekt realizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i podległe jej archiwa państwowe. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat roli i znaczenia osób, rodzin i społeczności lokalnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jak też konieczności ochrony pamiątek i dokumentowania historii rodzinnej i lokalnej oraz pozyskanie do państwowego zasobu archiwalnego unikalnych archiwaliów, które zostaną zabezpieczone i udostępnione w formie on-line.

Tradycja gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania spuścizn rodzinnych w archiwach państwowych jest długa. Archiwa rodzinne bowiem są częścią polskiego dziedzictwa narodowego. W oparciu o zgromadzone w nich dokumenty, listy, pamiętniki, fotografie można odtworzyć zarówno historię pokoleń rodziny, jak i fragmenty z dziejów kraju. Materiały te uzupełniając wiedzę zawartą w dokumentacji urzędowej są jednocześnie ilustracją, tłem dla epoki w której powstały i wydatnie wzbogacają bazę źródłową do dziejów państwa i narodu.

Dokument, przedmiot, list, fotografia opowiadające historię rodziny, której nie można wyczytać z urzędowych dokumentów mają niezwykłą wartość. Takie i podobne, unikatowe materiały przekazywane są sukcesywnie przez mieszkańców Szczecina i regionu do szczecińskiego archiwum. Na ich podstawie można m.in. odtworzyć losy repatriantów przybywających po drugiej wojnie światowej na Pomorze Zachodnie i do Szczecina. Cenne są zarówno dokumenty i pamiątki sprzed wielu dziesięcioleci, jak i te nam współczesne, których przemijania nie dostrzegamy na dzień.

W archiwach państwowych, w tym w szczecińskim, powstały punkty konsultacyjne, gdzie archiwiści oraz konserwatorzy pomagają wartościować dokumenty z archiwów domowych, informują jak je zabezpieczać oraz wskazują sposoby prowadzenia badań nad historią rodzinną. Każdy może zgłosić się do Archiwum Państwowego w Szczecinie i skorzystać nieodpłatnie z pomocy w tym zakresie. Można je u nas także zdeponować, powierzyć na wieczyste przechowywanie. Materiały te bowiem uzupełnią i wzbogacą zbiory Archiwum Państwowego w Szczecinie. Zadbajmy o to, by przetrwały i służyły tym, którzy przyjdą po nas.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Archiwum Państwowym w Szczecinie, ul. św. Wojciecha 13, tel. 91 433 67 70, e-mail sekretariat@szczecin.ap.gov.pl

Już dziś zapraszamy do udziału w warsztatach archiwalnych organizowanych w ramach akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej jakie towarzyszyć będą naszym wrześniowym przedsięwzięciom z okazji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa.

Zapraszamy także na stronę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych poświęconą archiwom rodzinnym.

 

Data publikacji 13 maja 2019