czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Finał konkursu historycznego o Powstaniu Styczniowym

7 lutego 2024 r. w naszej siedzibie odbył się finał konkursu historycznego „Powstanie Styczniowe”, zainaugurowanego w roku ubiegłym w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu walk powstańczych. Organizatorami konkursu było: Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Konkurs ogłoszony został  we wrześniu 2023 r. jako kolejne przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, zorganizowane w ramach podpisanego w październiku 2019 r. porozumienia o współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Archiwum Państwowym w Szczecinie. W poprzednich latach były to m.in. konkursy historyczne poświęcone wojnie polsko-bolszewickiej, Armii Krajowej czy Legionom Polskim we Włoszech.

Cel konkursu

Celem konkursu była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy historycznej na temat wydarzeń, bohaterów i symboli związanych z Powstaniem Styczniowym, pomoc w zrozumieniu wagi przełomowych wydarzeń historycznych w dziejach Polski oraz rozbudzanie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski i Narodu Polskiego.

Tematyka konkursu

Tematyka konkursu obejmowała m.in.: ustrój, sytuację społeczną i polityczną w Królestwie Polskim, reformy polityczne w Rosji i Królestwie Polskim po wojnie krymskiej i śmierci cara Mikołaja I, demonstracje patriotyczne poza Królestwem Polskim oraz przygotowania do Powstania, jego przebieg i skutki.

Etap szkolny

W etapie szkolnym konkursu, zorganizowanym w 14 szkołach województwa zachodniopomorskiego, wyłonionych zostało 28 laureatów. Materiały i źródła służące uczniom i nauczycielom do przygotowania się do konkursu oraz testy konkursowe etapów szkolnych i wojewódzkich przygotowali pracownicy Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Przebieg wydarzenia

Etap finałowy, z którym zmierzyli się uczestnicy, obejmował pytania otwarte i zamknięte. Po sprawdzeniu prac, komisja konkursowa w składzie: dr hab. Paweł Gut, dr hab. Maciej Szukała, dr Radosław Pawlik, wyłoniła zwycięzców:

I miejsce - Oskar Misterek, Zespół Szkół nr 7 w Szczecinie (XIII Liceum Ogólnokształcące)

II miejsce - Julia Bilińska, Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września w Kaliszu Pomorskim

III miejsce:

  • Adam Patyk, Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 września w Kaliszu Pomorskim
  • Albert Konikowski, Zespół Szkół nr 7 w Szczecinie (XIII Liceum Ogólnokształcące)
  • Marcel Szpilski, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie

IV miejsce:

  • Paweł Trębicki, Zespół Szkół im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie
  • Szymon Wysocki, I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku.

Nagrody dla laureatów oraz dyplomy pamiątkowe dla wszystkich uczestników wręczyli: Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysztof Kowalczyk oraz Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak.

Laureatom oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów i zapału w zgłębianiu wiedzy historyczne!

Relacje medialne

Radio Szczecin

TVP3 Szczecin

***

Wręczenie nagród za udział w akcji „Wyprawa do źródła

W tym dniu gościliśmy i nagrodziliśmy również najlepsze drużyny ze zorganizowanej wspólnie z Książnicą Pomorską akcji „Wyprawa do źródła”, która miała miejsce 16 listopada ub. r.

Tytuły najlepszej drużyny otrzymały:

  • Drużyna Technikum Technologii Cyfrowych z p. wicedyrektor Ewą Niewczas,
  • Drużyna Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie z wychowawcą p. Agnieszką Włodarczyk.

Specjalne wyróżnienie oraz tytuł osobowości scenicznej za wcielenie się w postać Paula Friedeborna przyznaliśmy Kamilowi Karwackiemu z V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie.

W trakcie oczekiwania na wyniki młodzież miała okazję odwiedzić bibliotekę i magazyn Archiwum, gdzie zaprezentowaliśmy wybrane starodruki i dokumenty z naszego zasobu.

 
     
     
     

Fot. Anna Cichy, APSz

Data publikacji 9 lutego 2024