czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Pierwsza edycja akcji "Wyprawa do źródła"

„Ten, kto ma dostęp do źródła, nie czerpie z kałuży” —  tak mawiał Leonardo da Vinci. Kierując się tym mottem, 16 listopada 2023 r. zorganizowaliśmy pierwszą edycję akcji „Wyprawa do źródła”. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Książnica Pomorska  im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w której gościnnym gmachu miało ono miejsce.

Cel akcji

Celem akcji jest rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania historią Polski i regionu, propagowanie czytelnictwa oraz wiedzy o źródłach historycznych. Wspominaliśmy przypadającą w tym roku 800. rocznicę śmierci Wincentego Kadłubka (ok. 1155-1223), biskupa krakowskiego i polskiego kronikarza, oraz 500. rocznicę śmierci księcia pomorskiego Bogusława X (1454-1523). Głównym bohaterem stał się jednak Paul Friedeborn (1572-1637) – sekretarz, rajca i burmistrz Szczecina – oraz jego Historyczny opis miasta Szczecina z 1613 roku, w którym opisał dzieje Szczecina i Księstwa Pomorskiego oraz rządzących nimi książąt z dynastii Gryfitów.

Przebieg wydarzenia

W wydarzeniu wzięło udział prawie 180 uczniów następujących szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie
 • Centrum Edukacji „Zdroje”
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie
 • V Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Szczecinie
 • Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie
 • Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
 • Technikum Technologii Cyfrowych
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Szczecinie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Sybiraków w Szczecińskiej Szkole Florystycznej
 • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie.

Zadaniem poszczególnych drużyn było odczytywanie wybranych fragmentów Historycznego opisu…, dotyczących historii, przyrody, społeczeństwa i gospodarki Pomorza.

Na samym początku w rolę Paula Friedeborna z wielkim talentem wcielił się Kamil Karwacki, uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie.

W wydarzeniu wzięli udział goście specjalni:

 • dr hab. Agnieszka Gut, która w krótkim wystąpieniu przybliżyła średniowiecznych kronikarzy polskich – Anonima zwanego Gallem, Wincentego Kadłubka i Jana Długosza – oraz ich dzieła;
 • dr hab. Paweł Gut (kierownik Oddziału II Archiwum Państwowego w Szczecinie, współtwórca polskiej dzieła Friedeborna) oraz dr Michał Gierke (Książnica Pomorska) opowiedzieli o zasobach reprezentowanych przez siebie instytucji.

Na zakończenie w ramach programu artystycznego dwie uczennice z Centrum Edukacji Zdroje zaśpiewały utwór „Dziś idę walczyć, mamo!”, autorstwa Józefa Szczepańskiego ps. „Ziutek” z Powstania Warszawskiego.

     
     
     
     
     
     

Fot. Bartosz Sitarz, APSz

Wystawa

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa, w której zaprezentowaliśmy, pochodzące z naszego zasobu, oryginalne wydania dzieł Paula Friedeborna z XVII w. oraz dokumenty z jego odręcznymi podpisami. Starodruki ze swojego zasobu pokazała również Książnica Pomorska.

Relacje medialne

Zapraszamy również do obejrzenia relacji medialnych:

Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszą akcją oraz gratulujemy wszystkim ich występów i zaangażowania.

Data publikacji 17 listopada 2023