Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Archiwa rodzinne, archiwa społeczne, kolekcje prywatne w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Dokumenty, fotografie, wspomnienia, pamiątki… – zwykłe, a niezwykłe świadectwa historii z rodzinnych archiwów, prywatnych zbiorów, archiwów społecznych. Chyba każdy z nas posiada w swoim domu cenne dla niego skarby z czasów swojej młodości, a także z życia swoich pradziadków, dziadków, rodziców skrzętnie przechowywane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Bywa i tak, iż posiadamy lub otrzymaliśmy takie materiały, ale nie wiemy co możemy z nimi zrobić, gdzie je przekazać lub do kogo zwrócić się by uzyskać pomoc w ich właściwym zabezpieczeniu. Są to często bardzo osobiste materiały pamiętające nierzadko czasy wojny, towarzyszące naszemu życiu i budujące naszą tożsamość. A może nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaką wartość dla przyszłych pokoleń skrywają nasze domowe szuflady. Metryka chrztu z kościoła parafialnego z 1923 r., świadectwo szkolne z 1939 r., szkolne „złote myśli” klasy VII z 1943 r. z Nowogródka, pamiętnik wojenny z drugiej wojny światowej, obrazek Matki Boskiej z napisem „Pawiak 1944”, wojenna fotografia zrobiona w Wilnie 1945 r., Ausweis, pocztówka obozowa z Auschwitz, list córki do ojca – żołnierza AK, książeczka do nabożeństwa z 1895 r. wydana w Warszawie, zaświadczenie ewakuacji do Polski z 1945 r. Przykładów można by mnożyć. Każdy dokument, przedmiot, fotografia opowiada historię człowieka, której nie można wyczytać z urzędowych dokumentów i to stanowi ich niezwykłą wartość. Takie i podobne unikatowe materiały przekazywane są sukcesywnie przez mieszkańców naszego miasta i regionu zachodniopomorskiego do szczecińskiego archiwum. Na ich podstawie można m.in. odtworzyć rodzinne losy repatriantów przebywających po drugiej wojnie światowej na tereny Pomorza Zachodniego i Szczecina. Cenne są zarówno dokumenty i pamiątki przedwojenne, wojenne, a także powojenne i z czasów współczesnych, z których przemijania też nie zdajemy sobie na co dzień sprawy. Powojenne zakłady pracy, których już nie ma, wspomnienia, fotografie powojennego Szczecina, strajki w szczecińskich zakładach pracy w obiektywie załogi, to tylko część historii nie tak odległej.

Tradycja gromadzenia, przechowywania i zabezpieczania archiwów społecznych, rodzinnych, spuścizn i kolekcji prywatnych w archiwach państwowych jest długa. Materiały prywatne pozostają przedmiotem zainteresowania archiwów państwowych, nie tylko dlatego, iż doskonale uzupełniają i obrazują wiedzę zawartą w dokumentacji urzędowej oraz są ilustracją, tłem dla epoki, w której powstały. Przede wszystkim w dobie, gdy coraz więcej ludzi interesuje się swoim pochodzeniem, historią rodzin, szuka swoich korzeni, mają one wymiar praktyczny. Stawiając pierwsze kroki na drodze poszukiwań genealogicznych należy zacząć od zgromadzenia od bliskich wiedzy, którą posiadają na ten temat, a następnie zaznajomić się z archiwami rodzinnymi. Dobrze, żeby te materiały były zgromadzone oraz zabezpieczone, bo właśnie to może zadecydować o naszym sukcesie bądź niepowodzeniu w odtwarzaniu przeszłości naszej rodziny.

W archiwach państwowych, w tym w szczecińskim, powstały punkty konsultacyjne, gdzie archiwiści oraz konserwatorzy zabytków z papieru i skóry, pomagają wartościować dokumenty z archiwów prywatnych, informują jak je zabezpieczać. Każdy może zgłosić się do Archiwum Państwowego w Szczecinie i skorzystać nieodpłatnie z naszej wiedzy i umiejętności w gromadzeniu i zabezpieczaniu kolekcji prywatnych. Można je u nas także zdeponować, powierzyć nam na wieczyste przechowywanie, uzupełnią doskonale nasze zbiory. Bardzo zależy nam na tym by poszerzać nasz zasób, gromadzić i zabezpieczać dla potomnych wszystkie możliwe dokumenty, które będą w przyszłości świadczyć o nas, naszym życiu i tym co robiliśmy, jak żyliśmy i co było dla nas ważne. Będą mówić za nas, gdy my już przeminiemy, one m.in. będą tym, co po nas zostanie. Zadbajmy, by przetrwały i służyły tym, którzy przyjdą po nas.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z Archiwum Państwowym w Szczecinie, ul. św. Wojciecha 13, tel. 91 433 67 70, e-mail sekretariat@szczecin.ap.gov.pl

Apel o przekazywanie pamiątek

Archiwum Państwowe w Szczecinie apeluje o przekazanie dokumentów rodzinnych

Archiwum otwarte na zbiory szczecinian

Fot. D. Witulski

Data publikacji 21 września 2017