Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Źródła do dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Pomorza Zachodniego w szczecińskim Archiwum Państwowym

W 2021 r. Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego przekazał do Archiwum Państwowego w Szczecinie materiały archiwalne powstałe w okresie uformowania się i działalności Związku w regionie. 

Formalne przekazanie dokumentacji nastąpiło po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego w grudniu 2021 r. przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego w Szczecinie reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Mieczysława Jurka oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie reprezentowane przez Dyrektora dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka. Przekazana przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego dokumentacja z lat 1980–2015 stanowi około 14 metrów bieżących akt. Przekazanie tej bezcennej dokumentacji było możliwe dzięki podjętej współpracy z Zarządem Regionu.

Pośród materiałów, szczególnie cenne są te sięgające początków i pierwszych miesięcy działalności „Solidarności” w regionie. Znajdują się tu m.in.: deklaracje członkowskie, materiały  komisji zakładowych (1980–1981), w tym protokoły, wykazy komisji zakładowych wraz z liczbą członków, materiały dotyczące I Walnego Zebrania Delegatów Regionu Pomorza Zachodniego z 1981 r., oświadczenia, odezwy, ulotki, komunikaty. Dokumentacja ta doskonale oddaje masowość Związku i siłę „Solidarności” w pierwszym okresie jej działalności. Znajdują się tu także dokumenty od 1989 r., takie jak m.in. materiały związane z  kampanią wyborczą, wyborami delegatów, II Walnym Zjazdem Delegatów Pomorza Zachodniego, materiały dotyczące komisji zakładowych od 1989 roku.

Materiały archiwalne przekazane przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego do zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie stanowią cenne źródło do dziejów „Solidarności” w regionie od 1980 roku.

Więcej w informacjach medialnych w radioszczecin.pl i 24kurier.pl.

Data publikacji 25 lutego 2022