Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

#zostańwdomu i szukaj w archiwach. Poznaj skarby Archiwum.

W związku z czasowym zamknięciem archiwów dla użytkowników zachęcamy do pozostania w domach oraz wirtualnych odwiedzin naszego Archiwum i innych archiwów państwowych. Zapraszamy do archiwalnych poszukiwań przez serwis https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/

#zostańwdomu i poznaj skarby Archiwum

Dziś polecamy Państwa uwadze niezwykły zbiór dokumentów pergaminowych.  Zbiór dokumentów: cesarskich, królewskich, książęcych, władz administracyjnych, stanów szlacheckich, miejskich, kościelnych – stanowi jeden z najcenniejszych i najstarszych zbiorów przechowywanych w szczecińskim archiwum.

Skany wybranych dokumentów pergaminowych zostały po raz pierwszy udostępnione dla Państwa on-line na serwisie szukajwarchiwach

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/67995

 

Poniżej dokument księcia pomorskiego Bogusława IV, którym nadał prawo lubeckie Wołogoszczy, a także przyznał miastu dobra ziemskie i przywileje gospodarcze. Ueckermünde, maj 1282 r. Rękopis, pergamin, 23,5 x 32 cm, język łaciński. AP Szczecin, Zbiór dokumentów, sygn. 1

 

Przed II wojną światową zbiór dokumentów przechowywanych w AP w Szczecinie liczył ok. 10 tyś. j.a. Dzielił się on na dwie grupy, a mianowicie dokumenty kościelne (Rep. 1 Geistliche Urkunden) oraz książęce (Rep. 2 Herzogliche Urkunden). Według zachowanych danych z 1939 r. archiwum szczecińskie przechowywało: 7436 dokumentów kościelnych i klasztornych (Rep. 1) oraz 1537 dokumentów książęcych i 594 dokumenty prywatne (Rep. 2). Poza zbiorem znajdowały się dokumenty miejskie przechowywane w aktach poszczególnych miast. W 1942 r. dokumenty jako najcenniejsze archiwalia w zasobie AP ewakuowano do zamku w Pęzinie. Prawdopodobnie w 1945 r. w niewyjaśnionych do końca okolicznościach większość z nich przewieziono na zachód Odry. Obecnie znajdują się one w Landesarchiv w Greifswaldzie: Rep. 1, 2 - ok.. 10200 j.a. (łącznie z dokumentami miejskimi). Do AP w Szczecinie po wojnie powróciło tylko kilkadziesiąt pergaminów pochodzących ze zbioru przedwojennego (głównie dokumenty miejskie przechowywane w aktach miast Debrzno, Gryfino, Jastrowie). Uzupełniły je zabezpieczone na terenie Pomorza przez archiwistów polskich dokumenty pochodzące z różnych kancelarii i wchodzące niegdyś w skład różnych zespołów. Dziś zbiór dokumentów zawiera dokumenty pergaminowe i papierowe oraz siedem tabliczek woskowych z XV w. Większość tych dokumentów została przekazana do AP przez różne osoby prywatne i instytucje.

Data publikacji 23 marca 2020