Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Żelazne wesele Kulmów – spotkanie na Wydziale Humanistycznym US

20 kwietnia 2017 r. w salach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się spotkanie pt. „ŻELAZNE WESELE Kulmowie 1952–2017”. Uroczystości otworzyła dziekan Wydziału Humanistycznego – dr hab. Urszula Chęcińska. Przemawiali licznie zgromadzeni goście, przekazując na ręce szacownych Jubilatów okolicznościowe upominki, głos zabrali m.in. prof. dr hab. Edward Włodarczyk – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, Piotr Krzystek – prezydent Miasta Szczecin, prof. Krzysztof Kowalczyk – dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie, Inessa Kurhan - dyrektor ośrodka edukacyjnego „Studyja-Mowija” w Mińsku (Białoruś) i tłumaczka wierszy Joanny Kulmowej na białoruski, prof. Bronisław Czarnocha, matematyk i fizyk kwantowy z Uniwersytetu Nowojorskiego, prof. Marek Zybura z wrocławskiego Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta oraz Tomasz Banach – wiceburmistrz Gminy Goleniów.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie przygotowali fragment widowiska Joanny Kulmowej pt. „Der Flugunfähige Wanderfuß – Niefruwak piechotny” (tłumaczenie – Karol Dudik).

Spotkanie zakończyła recytacja jednego z wierszy Joanny Kulmowej, w wykonaniu Autorki.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami o jubileuszu, jakie ukazały się na łamach „Kuriera Szczecińskiego”

Żelazne wesele Kulmów

Żelaźni Jubilaci

Fot. B. Twardochleb 

 

Data publikacji 24 kwietnia 2017