Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Zdigitalizowane archiwalia 2016

W 2016 r. w szczecińskim archiwum kolejne archiwalia poddane zostały digitalizacji. Tym razem na nośnik cyfrowy przeniesiono akta Kapituły w Kamieniu Pomorskim, Nadzoru Budowlanego, Polskiej Partii Socjalistycznej 1945–1948 z terenu Pomorza Zachodniego oraz Urzędów Stanu Cywilnego. Digitalizacja materiałów archiwalnych pozwala nie tylko na ich zabezpieczenie, ale nade wszystko szybki dostęp do nich poprzez zamieszczanie online i popularyzację. W 2016 r. z programów Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i w ramach prac planowych archiwum zdigitalizowano niemal 400 000 stron pomorskich archiwaliów. Tym samym na stronach szukajwarchiwach, Archiwum Państwowego w Szczecinie i Zachodniopomorskiej Bibliotek Cyfrowej Pomerania znajduje się już kilka milionów skanów pomorskich archiwaliów.

Data publikacji 5 stycznia 2017