czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji akcji pn. "Wyprawa do źródła"!

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa zachodniopomorskiego!

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji akcji pn. „Wyprawa do źródła”, która odbędzie się 16 listopada b.r. w Książnicy Pomorskiej. Organizatorami przedsięwzięcia są: Archiwum Państwowe w Szczecinie i Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie. Podczas corocznych wypraw będziemy odkrywać różnorodne źródła historyczne: kroniki, roczniki, pamiętniki, wspomnienia, spisy kazań, dzieła literackie. 

Do udziału w wydarzeniu, zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, nauczycieli, dyrektorów, przedstawicieli środowiska nauki i kultury. 

Cel akcji

Celem akcji jest rozbudzanie zainteresowania historią Polski, a zwłaszcza regionu, propagowanie czytelnictwa oraz wiedzy o archiwach, archiwistyce i źródłach historycznych, bez których nie bylibyśmy w stanie odkrywać śladów przodków, czy czerpać wiedzy o przeszłości miejsc, w których obecnie żyjemy.

W tym roku, w związku z przypadającą 800. rocznicą śmierci Wincentego Kadłubka (ok. 1155-1223), biskupa krakowskiego, polskiego kronikarza, błogosławionego Kościoła katolickiego, oraz 500. rocznicą urodzin księcia Bogusława X wspólnie z młodzieżą będziemy czytać dzieje Polski i Pomorza zapisane w kronikach.

Przypomnimy sylwetki Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, czy Jana Długosza. Jednak przede wszystkim sięgniemy do bogatego zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie i wspólnie odkryjemy losy Książąt Pomorskich i Księstwa Pomorskiego opisane przez PAULA FRIEDEBORNA (1572-1637), sekretarza, rajcy i burmistrza Szczecina.

W wydarzeniu wezmą również udział goście specjalni: dr hab. Agnieszka Gut, prof. US i dr hab. Paweł Gut, prof. US, kierownik Oddziału II Archiwum Państwowego w Szczecinie - współtwórcy polskiej wersji Kroniki Friedeborna, oraz dr Michał Gierke z Książnicy Pomorskiej. Przybliżą między innymi historię kronikarstwa i jego znaczenie, opowiedzą także o tym, co można znaleźć w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie i Książnicy Pomorskiej.

Uczestnicy spotkania będą mogli przyjrzeć się z bliska najstarszym dokumentom znajdującym się w zasobie archiwum Państwowego w Szczecinie i Książnicy Pomorskiej.

Przebieg wydarzenia

Szkoły biorące udział w wydarzeniu otrzymają, wybrany przez organizatora, fragment kroniki. Prezentacja poszczególnych fragmentów zajmie maksymalnie 4 minuty. Forma prezentowanego fragmentu jest dowolna. Tekst może być czytany przez kilku wykonawców. Zachęcamy nauczycieli i dyrektorów do wspólnego czytania z uczniami.

Pomiędzy czytaniem utworów odbędą się prelekcje na następujące tematy:

  • Dzieje i znaczenie kronikarstwa w Polsce i na Pomorzu,
  • Najsłynniejsi kronikarze,
  • Co można znaleźć w zasobach Archiwum i Książnicy Pomorskiej?
  • Kronika Friedeborna  jako ważne źródło informacji o książętach pomorskich i ich relacjach z królami Polski.

Zgłoszenia

ZAPISY ZAKOŃCZONE - WYCZERPANY LIMIT MIEJSC

Serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji za rok!

Data publikacji 11 września 2023