Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Zapobiegania skutkom katastrof i ratowanie archiwaliów

Szanowni Państwo

Pożar, który wybuch 6 lutego 2021 r. w archiwum miasta Krakowa bezpowrotnie strawił tysiące  dokumentów niezwykle cennych zarówno dla historii miasta, urzędu jak i mieszkańców Krakowa. Spłonęło wiele ważnych dokumentów. To czego nie strawił pożar zniszczyła woda w trakcie akcji ratunkowej.

Strata takich dokumentów będzie miała długotrwałe konsekwencje zarówno dla miasta jak i dla mieszkańców miasta.

Oczywiście, mimo zastosowania wszelkich środków ostrożności, nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji kryzysowych, lecz dzięki systemowi szacowania ryzyka oraz szkoleniom, można im przeciwdziałać lub choćby zminimalizować straty.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o ewentualne przeprowadzenie analizy stanu zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowywana jest dokumentacja nie tylko pod kątem zabezpieczenia ppoż. ale i innych czynników mających wpływ na stan zachowania dokumentacji, np. zalanie, zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza, dostęp osób postronnych.

Archiwum Państwowe w Szczecinie oferuje swoją pomoc w zakresie konsultacji w kwestiach prawidłowego zabezpieczania dokumentacji w sprawach warunków przechowywania. Pomocne informacje można uzyskać również na stronie www.archiwa.gov.pl w zakładce Zarządzanie dokumentacjąZabezpieczanie zbiorów

Data publikacji 9 marca 2021