czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Zajęcia dla studentów kierunku administracja

26 marca 2024 r. gościliśmy studentów 3 roku kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zajęcia pt. "Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego" przeprowadził kierownik Oddziału I mgr Łukasz Kozłowski, przybliżając zagadnienia takie jak ustalanie jednostek wytwarzających materiały archiwalne, wartościowanie dokumentacji, kategorie archiwalne, jednolity rzeczowy wykaz akt, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 
Następnie mgr Bartosz Sitarz w magazynie archiwalnym przybliżył historię i zasób archiwum w Szczecinie, prezentując również wybrane materiały archiwalne od XIII do XX wieku.
 
W pracowni konserwacji studenci zapoznali się z różnymi materiałami archiwalnymi, zobaczyli odlewy pieczęci i filigrany, jak również mogli przeprowadzić - pod okiem konserwatorów Andrzeja Sadowskiego i mgr Justyny Jastrzębskiej - proste prace zabezpieczające oraz wypróbować dawne techniki pisarskie.
 
 
Fot. Anna Cichy, APSz
 

Data publikacji 26 marca 2024