Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Zaduszki „Wspomnij Bohatera”

13 listopada odbyły się po raz kolejny Zaduszki „Wspomnij Bohatera”. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele środowisk kombatanckich, opozycji demokratycznej, osób represjonowanych oraz Wojska Polskiego. Zaduszki rozpoczęła Msza św. w kaplicy Ojców Salezjanów pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. W imieniu wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego list do uczestników odczytał jego doradca dr Artur Staszczyk. Następnie głos zabrali dyrektorzy: Archiwum Państwowego dr hab. Krzysztof Kowalczyk i szczecińskiego Oddziału IPN dr Paweł Skubisz. Mszę św. koncelebrowali: ks. W. Szczurowski (duszpasterz środowisk opozycji antykomunistycznej) i ks. prałat dr Andrzej Steckiewicz (opiekun duchowy Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Szczecinie). Oprawę muzyczną zapewniło Bractwo Śpiewacze z Tanowa. Druga część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Pod pomnikami: „W Hołdzie Bohaterom Września 1939”, „Ofiarom Stalinizmu”, „Pamięci Sybiraków”, „Krzyżem Katyńskim”, „Pomnikiem Ofiar Nacjonalistów Ukraińskich w latach 1939–1947” oraz „Krzyżem Męczeństwa Narodu Polskiego” zapalono znicze i złożono kwiaty.

Zaduszki „Wspomnij Bohatera” odbywają się z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz ks. kanonika Waldemara Szczurowskiego.

 

 

 

 

Fot. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie

Data publikacji 18 listopada 2021