Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2022

Archiwum Państwowe w Szczecinie wzorem lat ubiegłych bierze udział w obchodach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Jest to przedsięwzięcie, które tradycyjnie łączy wątki i założenia Europejskich Dni Dziedzictwa prestiżowego europejskiego projektu w dziedzinie kultury. Jednym z głównych celów ZDD organizowanych przez  Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego  ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kulturowej i historycznej województwa zachodniopomorskiego. Nawiązując do tegorocznego hasła „Po nich dziedziczymy”, odwołującego się do historii miejsc i przekazywanych tradycji, wiedzy, technologii, dokonań poprzedników, Archiwum Państwowe w Szczecinie przygotowało cykl prelekcji obrazujących sylwetki i dokonania szczecińskich archiwistów z dorobku których korzystamy do dzisiaj oraz prezentację dotyczącą historii Państwowego Urzędu Repatriacyjnego  w dokumentach którego odbija się swoista „wędrówka ludów” i odzwierciedlają losy tych którzy na Pomorzu Zachodnim znaleźli swój dom i podjęli pionierską pracę służącą przyszłym pokoleniom.  

 

Program ZDD 2022 w Archiwum Państwowym w Szczecinie

 

Janina Kosman, Archiwiści szczecińscy w służbie książki

5.09.2022,  godz. 14.00-15.00 sala B. Tuhana-Taurogińskiego

 

 

Anna Kandybowicz, Wędrówka ludów. Państwowy Urząd Repatriacyjny w służbie ludności na podstawie materiałów Archiwum Państwowego w Szczecinie

12.09.2022, godz. 14.00-15.00 sala B. Tuhana-Taurogińskiego

 

  

Joanna Glatz, Bolesław Tuhan-Taurogiński w Archiwum Państwowym w Szczecinie

19.09.2022, godz. 14.00-15.00 sala B. Tuhana-Taurogińskiego

 

 

 

dr hab. Paweł Gut, Bogdan Frankiewicz badacz losów Polaków w czasie II wojny światowej

26.09.2022,  godz. 16-17.00 sala B. Tuhana-Taurogińskiego

Data publikacji 1 września 2022