Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2018

Tegoroczne Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa odbywające się pod hasłem „Sąsiedztwo” są – jak piszą ich organizatorzy – zachętą do poszukiwania podobieństw i różnic w losach społeczności i dziedzictwa kulturowego, zarówno przez nie wykreowanego w wiekach minionych, jak i przywiezionego tutaj przez osadników po 1945 r. Warto podkreślić, iż rok 2018 to także Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, tak więc ZDD stają się jednocześnie okazją do podkreślenia wkładu Pomorza Zachodniego do kultury europejskiej i przypomnienia o wspólnych wartościach łączących Europejczyków.

W nawiązaniu do tegoż Archiwum Państwowe w Szczecinie proponuje gościnny udział profesora Tadeusza Białeckiego, autora wydanych w latach 2013–2018 trzech publikacji, których podstawą stał się niezwykle bogaty zbiór fotografii wykonanych przez T. Białeckiego w latach 1950–1990,  dokumentujący przemiany na Pomorzu Zachodnim, i w Polsce, będący jednym z bardziej kompletnych źródeł ikonograficznych dla naszego regionu. Te cenne „nośniki pamięci historycznej” zostały przez Autora przekazane do zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Drugi temat, który przedstawi dr hab. Paweł Gut dotyczy dziedzictwa kulturowego Księstwa Pomorskiego Gryfitów, którego dzieje w ciągu kilkuset lat splatały się z historią sąsiednich krajów Brandenburgii, Meklemburgii i Polski. Pozostałością tych kontaktów są liczne archiwalia zachowane w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie, które zostaną zaprezentowane w trakcie wykładu.

Natomiast Grażyna i Marek Lupowie, specjaliści w zakresie konserwacji zbiorów przedstawią dostępne wszystkim metody zabezpieczania domowych archiwów, w których częstokroć znajdują się zbiory i kolekcje gromadzone przez lata, a także dziedziczone po przodkach, będące cennym materiałem, który należy chronić, dając dowód na wrażliwość historyczną i estetyczną.

Serdecznie zapraszamy do Archiwum Państwowego w Szczecinie. Spotkania odbędą się w  sali im. Bolesława Tuhana-Taurogińskiego. Początek wszystkich prezentacji o godz. 14.00.

Program spotkań:

 4 września 2018 r. (wtorek) – prof. dr hab. Tadeusz Białecki, Fotografia jako świadek czasu.

 11 września 2018 r. (wtorek) – Grażyna Lupa, Marek Lupa, Archiwum domowe – zabezpieczanie i konserwacja zbiorów

 17 września 2018 r. (poniedziałek) – dr hab. Paweł Gut, Brandenburgia, Meklemburgia, Polska, sąsiedzi Księstwa Pomorskiego.


Data publikacji 29 sierpnia 2018