Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Z najstarszych dziejów książki pomorskiej

Historyczny zasób Archiwum Państwowego w Szczecinie tworzy kilkanaście kilometrów akt, z najstarszymi, sięgającymi XIII wieku. Ich uzupełnieniem jest niezwykle cenny zbiór biblioteczny, na który składa się ponad 1600 starych druków (wśród nich dwa inkunabuły) i niemal 30 000 drukowanych opracowań nowożytnych. Biblioteka Archiwum Państwowego w Szczecinie przechowuje jeden z najcenniejszych na Pomorzu Zachodnim księgozbiorów o charakterze pomorzoznawczym, wykorzystywany w szczególności do celów naukowych i w bieżącej pracy archiwistów.

I właśnie dzieje książki oraz najstarsze druki pomorskie były tematem przewodnim podczas spotkania w archiwum 22 listopada ze studentami Wydziału Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Przyszli architekci wraz z opiekunem naukowym wysłuchali wykładu bibliolog, st. kustosz dr Janiny Kosman, dotyczącego podstaw nauki o książce oraz historii pomorskiego drukarstwa. Mecenat książąt pomorskich w zakresie rozwoju sztuki typograficznej, najstarsze szczecińskie oficyny wydawnicze, w tym produkcja wydawnicza Pedagogium Szczecińskiego, wyjaśnianie różnorodnych pojęć związanych z książką i drukarstwem (m.in. inkunabuł, epitalamia, funeralia) oraz społeczne życie książki, to tylko niektóre z wątków poruszane podczas spotkania.

Wykładowi towarzyszyła prezentacja wybranych druków pomorskich pod kątem zawartej w nich ikonografii – najstarszych, ręcznie wykonanych inicjałów (zawartych w jednym z inkunabułów), drzeworytów i miedziorytów. Ten wątek ma swój wymiar praktyczny w studiach architektonicznych. Szczególne zainteresowanie wzbudziły też ilustrowane egzemplarze szczecińskiej XVIII-wiecznej prasy.

Data publikacji 24 listopada 2017