Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Szczecinie. Sympozjum archiwalne

W dniach 17–21 września 2014 r. w Szczecinie odbywać się będzie XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich pod hasłem „Polska – Bałtyk – Europa”. W jego ramach zorganizowano sympozjum archiwalne pn. „Razem czy osobno? Archiwa i ich użytkownicy w świecie cyfrowym”. Obradom tym (w sali Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71–79) przewodniczyć będą Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych prof. Władysław Stępniak oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr Jan Macholak. W programie sympozjum znajdą się następujące wystąpienia:

-    prof. Władysław Stępniak (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych), Archiwa w społeczeństwie i państwie, obecnie i w przyszłości

-    dr Hubert Wajs (AGAD), Archiwa a świat nauki

-    dr Violetta Urbaniak (AP w Warszawie), Archiwa a edukacja

-    dr Andrzej M. Nowik (UKSW), Archiwa a genealodzy

-    dr Andrzej Biernat (NDAP, UW), Kazimierz Schmidt (NDAP), Dokument elektroniczny w warsztacie historyka, co się zmieni?

-    dr Anna Krochmal (NDAP), Europejski Portal Archiwalny (APEX) – nowe narzędzie dostępu do zasobów archiwalnych zjednoczonej Europy

dr hab. Marek Słoń (IH PAN), Pryncypia edytorstwa źródeł historycznych w dobie rewolucji cyfrowej

Data publikacji 15 września 2014