czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Współpraca z archiwami ukraińskimi i państw bałtyckich

18 kwietnia 2024 r. w Muzeum Narodowym w Lublinie podpisane zostało porozumienie o współpracy i ochronie wspólnego dziedzictwa archiwalnego między instytucjami archiwalnymi Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Natomiast w Archiwum Państwowym w Szczecinie gościliśmy prof. Irynę Matiash z Ukrainy.

Porozumienie ze wschodnimi parterami

18 kwietnia 2024 r. w Muzeum Narodowym – Zamku w Lublinie, na tle historycznego dzieła Jana Matejki „Unia Lubelska”, podpisane zostało porozumienie o współpracy i ochronie wspólnego dziedzictwa archiwalnego między instytucjami archiwalnymi Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.
 
Ze strony Archiwów Państwowych podpis złożył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.
 
Porozumienie będzie podstawą wspólnych działań zabezpieczających unikalne zbiory źródłowe. Przyczyni się również do rozwoju wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń oraz sprawniejszej realizacji wspólnych inicjatyw dotyczących ochrony, cyfryzacji oraz ułatwień dostępu online do wielu ważnych materiałów archiwalnych.
 
Więcej informacji na temat porozumienia znajda Państwo tutaj.
 

Wykład prof. Iryny Matiash

Również w dniu 18 kwietnia 2024 r. mieliśmy okazję wysłuchać wykładu, który w Archiwum Państwowym w Szczecinie wygłosiła prof. Iryna Matiash (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego/Instytut Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) pt. "Archiwa ukraińskie i polskie dokumenty w archiwach ukraińskich".
 
W swoim wystąpieniu pani profesor przybliżyła m.in. następujące zagadnienia:
  • ukraińskie prawo archiwalne,
  • sieć archiwów państwowych Ukrainy,
  • sytuacja archiwów ukraińskich po agresji rosyjskiej w 2022 r. i poniesione straty,
  • materiały archiwalne dotyczące historii Polski w zasobie archiwów ukraińskich.
Spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania archiwów w innych państwach, w tym przypadku na Ukrainie.
 
     
 
Fot. Anna Cichy, APSz
 

Data publikacji 19 kwietnia 2024