Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

100-lecie powołania państwowej sieci archiwalnej

100-lecie powołania państwow

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Wilno – krew i łzy. Ponary

Książka "Wilno – krew i łzy. Ponary" dokumentuje terror i zbrodnie dokonane przez okupantów niemieckich i litewskich kolaborantów w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, a przede wszystkim w Ponarach. Zawiera wspomnienia świadków wydarzeń, ich rodzin oraz bogaty materiał ikonograficzny. Jest formą hołdu dla ofiar zbrodni na Wileńszczyźnie i przestrogą dla współczesnych pokoleń do czego może prowadzić ideologia totalitarna.” (ze słowa od Niniejsza publikacja to wydanie drugie zmienione książki mjr Danuty Szyksznian-Ossowskiej ps. „Sarenka”.

Wydawców)

Jest to wspólna inicjatywa wydawnicza Archiwum Państwowego w Szczecinie, Zarządu Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia „Paczka dla Bohatera”.

Do ponownego ukazania się publikacji w wersji rozszerzonej i w bogatszej szacie graficznej przyczynili się: dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera Tomasz Sawicki, prezes Zarządu Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Jolanta Szyłkowska (redakcja), dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Szczecinie dr Andrzej Hoehle, a także: Anna Cichy i dr Janina Kosman (korekta), Iga Bańkowska (skład i łamanie), Michał Szyksznian (projekt okładki). Wykorzystano materiały ze zbiorów Autorki, a także Michała Jabłońskiego i Tomasza Rychłowskiego. Książkę wzbogacają reprodukcje prac Agnieszki Gędek i Ewy Siudowskiej.

Publikacja drugiego wydania książki Danuty Szyksznian-Ossowskiej – „Wilno – krew i łzy. Ponary” została dofinansowana przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

Data publikacji 20 kwietnia 2020