czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

VII tom "Szczecińskich Studiów Archiwalno-Historycznych" już dostępny

Mamy przyjemność poinformować, że dostępny online jest już kolejny, siódmy tom "Szczecińskich Studiów Archiwalno-Historycznych" (2023).

 

Zawartość

Tom został podzielony na dwie części: Studia i materiały oraz Kronika.
  • W pierwszej znajdziemy artykuły naukowe m.in. o organizacji i przebiegu repatriacji Polaków przez Szczecin z brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec w latach 1945–1947, archiwalnej drodze Alfreda Wielopolskiego, źródłach do dziejów Lęborka w zasobie Archiwum Państwowego w Gdańsku (akta po 1945 r.), czy też uwagi o narracjach filmu „Cała naprzód” Stanisława Lenartowicza.
  • W drugiej części rocznika zawarliśmy informacje o naszych publikacjach wydanych w 2022 roku, a także o zorganizowanych przez nas zebraniach naukowych i innych ważnych wydarzeniach w 2022 roku.

Dostęp online

Poszczególne artykuły czasopisma dostępne są tutaj.
 

Skład redakcji

Redaktorem naczelnym czasopisma jest dyrektor Archiwum dr hab. Krzysztof Kowalczyk, zastępcą redaktora naczelnego - Małgorzata Duras, sekretarzem redakcji - dr Kamil Biały, redaktorem językowym - dr Magdalena Szmorąg-Nerć, członkami zespołu redakcyjnego - dr Radosław Pawlik, dr Janina Kosman i dr Kacper Pencarski (Instytut Historii, Uniwersytet Pomorski w Słupsku/Archiwum Państwowe w Koszalinie).
 

Serdecznie zapraszamy do lektury.

 

Data publikacji 2 kwietnia 2024