Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Uroczystość siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Kazimierza Kozłowskiego w Sali Anny Jagiellonki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

7 listopada w Sali Anny Jagiellonki w Zamku Książąt Pomorskich odbyła się uroczystość siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Kazimierza Kozłowskiego. Z tej okazji została wręczona Jubilatowi książka przygotowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Uniwersytet Szczeciński i Archiwum Państwowe w Szczecinie, poświęcona zagadnieniom bliskim zainteresowaniom naukowym Profesora. W publikacji Od polonizacji do europeizacji Pomorza Zachodniego znalazły się artykuły naukowców ze Szczecina oraz innych ośrodków z kraju i zagranicy odnoszące się do wskazanej w tytule problematyki.

Z okazji Jubileuszu specjalne gratulacje skierowali do Jubilata prof. Daria Nałęcz, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (uczestniczący w spotkaniu), Marcin Zydorowicz, wojewoda szczeciński, Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, prof. Edward Włodarczyk, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego oraz jakże liczne grono przyjaciół Profesora ze środowiska naukowego, a także archiwalnego Szczecina i wielu innych instytucji nauki i kultury.

 

 
 
 

Data publikacji 13 listopada 2012

Data wydarzenia 2012-11-07