Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych poznają Akta Nadzoru Budowlanego

9 i 10 października w szczecińskim archiwum odbyły się kolejne lekcje archiwalne z udziałem młodzieży z Zespołu Szkół Budowlanych w Szczecinie. Na podstawie m.in. Akt Nadzoru Budowlanego uczniowie poszerzali wiedzę praktyczną odnoszącą się do historycznej zabudowy Szczecina od drugiej połowy XIX wieku. Poszyty zawierające korespondencję budowlaną, projekty, plany, rysunki fasad dostarczają szczegółowych informacji w trakcie jakże licznie przeprowadzanych obecnie remontów przedwojennych kamienic. O roli i znaczeniu źródeł archiwalnych w poznawaniu dziejów Szczecina i regionu mówili dr hab. Paweł Gut oraz kustosz Alicja Kościelna. Podkreślali przy tym, iż dokumentacja nadzoru budowlanego to także, oprócz wiedzy technicznej, źródło do badań w kontekście społecznym, socjologicznym. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja na temat współczesnego wyglądu i metod rewitalizacji starej zabudowy śródmieścia Szczecina.

Data publikacji 10 października 2017