Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

„Świadectwa codzienności”. Konferencja w Archiwum Państwowym w Szczecinie, 25 listopada 2013

„Świadectwa codzienności”.

Dokument, ludzie, fakty

Rola spuścizn w dokumentowaniu historii 

Konferencja w Archiwum Państwowym w Szczecinie, 25 listopada 2013 r. 

        Głównym celem konferencji zorganizowanej przez Archiwum Państwowe było spopularyzowanie potrzeby tworzenia archiwów osobistych, współdziałania z innymi instytucjami kultury i nauki w tym zakresie oraz pozyskiwania przez Archiwum w Szczecinie spuścizn znaczących postaci życia publicznego miasta i regionu. Na konferencję przybyli dyrektorzy Muzeum Narodowego i Książnicy Pomorskiej oraz ich współpracownicy odpowiedzialni za gromadzenie tego typu zbiorów.

         Pierwsza część spotkania odnosiła się do przedstawienia roli spuścizn w dokumentowaniu historii, i temu zagadnieniu poświęcony był referat dyrektora dr. Jana Macholaka. Prezentacji spuścizn z zasobu Archiwum Państwowego oraz form ich opracowywania dokonała kustosz Alicja Kościelna, natomiast prof. Kazimierz Kozłowski mówił o potrzebie współdziałania wszystkich działających w województwie instytucji zajmujących się gromadzeniem dokumentacji osobistej, nagrań, wspomnień, fotografii etc.

         Druga część, której  moderatorem dyr. Jan Macholak poświęcona była wystąpieniom zaproszonych gości. Na uwagę zasługuje fakt, że na konferencję przybyli wybitni przedstawiciele środowisk, które współtworzą historię regionu. Zgoła symboliczne znaczenie miała obecność artysty fotografika Krystyny Łyczywek, która w bieżącym roku otrzymała zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Szczecina. Krystyna Łyczywek wraz z mężem Romanem przybyła do Szczecina w 1945 r., twórczo przez dziesięciolecia uczestnicząc w historii regionu, dokumentując jego życie społeczne. Do grona aktotwórców zasobu dokumentującego zachodzące w Szczecinie procesy gospodarcze i społeczne trzeba zaliczyć wieloletniego prezydenta Szczecina w latach siedemdziesiątych Jan Stopyrę, który w III RP jest po raz drugi przewodniczącym Rady Miasta. Długoletni wojewoda szczeciński w dobie III RP, a obecnie przewodniczący Sejmiku dr Marek Tałasiewicz to działacz opozycyjny i naukowiec podejmujący badania procesów gospodarczych. W dyskusji odnoszącej się do potrzeby kompletowania dokumentacji osobistej m.in. żywo uczestniczył prof. Zygmunt Meyer, były marszałek województwa zachodniopomorskiego. W konferencji wzięli także udział nestorzy historyków szczecińskich – prof. prof. Lucyna Turek-Kwiatkowska i Tadeusz Białecki, architekci oraz naukowcy zajmujący się poszczególnymi obszarami życia społecznego, np. służby zdrowia, rolnictwa, handlu. Byli też reprezentanci mniejszości narodowych oraz tworzonego przy Muzeum Narodowym w Szczecinie Muzeum Przełomów.

Dyrektorzy Archiwum, Muzeum i Książnicy zamierzają w najbliższym czasie porozumieć się w sprawie wydania informatora o zebranych do tej pory spuściznach twórczych szczecinian i ustalić zasady koordynacji pozyskiwania nowych źródeł.

 

Data publikacji 26 listopada 2013