Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Stare druki XV–XVII wieku w zbiorach biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. Katalog

Ukazał się kolejny, trzeci tom katalogu starych druków w zbiorach szczecińskiej biblioteki archiwalnej. Pierwsze dwa odnosiły się do pomeraniców, natomiast trzeci dotyczy publikacji o charakterze uniwersalnym z XV–XVII wieku. Szczególnie cenne są dwa inkunabuły – Biblia z 1487 r. wydana w Bazylei oraz pisma Francesco Filelfo, które ukazały się drukiem w Wenecji w 1489 r. Katalog zawiera 238 pozycji, a profesjonalnemu opisowi towarzyszą: wykaz proweniencji oraz indeks topo-typograficzny. Opracowanie zawiera również winiety, reprezentatywne dla zawartych w nim pozycji, wybrane drzeworyty i miedzioryty. W kontekście zarówno naukowym, jak i popularyzatorskim jest doskonałym źródłem wiedzy o historycznym zasobie bibliotecznym szczecińskiego archiwum. Katalog, podobnie jak dwa poprzednie, opracowała, wraz z całym aparatem naukowym, bibliolog, st. kustosz dr Janina Kosman, znawczyni dziejów starej książki.

Opracowanie finansowane jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Publikacja dostępna w formie online na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie w zakładce „Publikacje On-line”.

Data publikacji 28 listopada 2017