czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Spotkanie z Andrzejem Jabłońskim – kierownikiem Oddziału I Kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

Po 38 latach pracy nasz kolega Andrzej Jabłoński przeszedł na zasłużoną emeryturę, a tym samym stery Oddziału I Archiwum Państwowego w Szczecinie przekazał młodszemu koledze, Łukaszowi Kozłowskiemu.

Podczas spotkania podsumowującego dorobek pana Andrzeja nie zabrakło podziękowań za wiele lat wspólnej pracy i życzeń pomyślności na nowym etapie życia.

Od 1985 roku pan Andrzej Jabłoński jest nieprzerwanie pracownikiem Archiwum Państwowego w Szczecinie, gdzie przede wszystkim zajmuje się sprawami kształtowania narodowego zasobu archiwalnego. Wykształcił wielu młodych pracowników, przekazując im wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie metodologii i praktyki archiwalnej.

Był członkiem wielu zespołów i komisji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, m.in. Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. Stał się jednym z prekursorów informatyzacji archiwów państwowych. Koordynował i aktywnie uczestniczył we wdrażaniu systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Archiwum Państwowym w Szczecinie, czyniąc szczecińskie Archiwum jednym z pionierów w procesie cyfryzacji państwowej sieci archiwalnej.

Pan Andrzej Jabłoński od wielu lat pełni funkcję członka Rady Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2003–2005 kształcił studentów archiwistyki na Uniwersytecie Szczecińskim, prowadząc zajęcia z informatyki archiwalnej. Jest autorem i współautorem kilkunastu artykułów naukowych, publikowanych m.in. w „Archiwiście Polskim” i w „Szczecińskim Informatorze Archiwalnym” oraz współautorem podręcznika do archiwistyki. Przez wiele lat odpowiadał za przygotowanie i redakcję techniczną wydawnictwa „Dokument” Oficyny Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Prowadzi również działalność społeczną w zakresie archiwistyki. Od 30 lat pracuje dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, otrzymał tytuł honorowego członka SAP, a od roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia.

Za swoją działalność został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, Odznaką Honorową za Zasługi dla Archiwistyki, Srebrną Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego i nagrodą Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służących państwowej służbie archiwalnej oraz stosowaniu nowoczesnych metod pracy archiwalnej. W 2018 r. otrzymał nagrodę Mistrza Archiwalnego, przyznaną przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Fot. Marek Lupa, APSz

Data publikacji 28 listopada 2023