Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Spotkanie historyczne w Ratuszu Staromiejskim

Podczas październikowego spotkania (18 października, godz. 17.00) w ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” w Muzeum Historii Szczecina – Ratusz Staromiejski (ul. Mściwoja), wykład, w związku z 500. rocznicą wprowadzenia reformacji, poświęcony jej początkom w Szczecinie wygłosi kustosz Alicja Kościelna.

Reformacja od początku była zarówno ruchem religijnym, jak też społecznym i politycznym. W Szczecinie na jej przebieg wpływ miały nie tylko nadzieje na naprawę stosunków religijnych, ale także spory w obrębie rady miasta, osobiste ambicje jej członków oraz konflikty między książętami, Jerzym I i Barnimem IX (XI).

W trakcie prelekcji przedstawione zostaną, na podstawie pomorskich źródeł archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie, m.in.: działalność zwolenników nauki Lutra w Szczecinie, przyczyny ich sukcesów oraz postawa książąt pomorskich, a także biskupa Erazma Manteuffla wobec nowych ruchów religijnych i ich propagatorów.

Data publikacji 18 października 2017