Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Spotkanie archiwistów szczecińskich i koszalińskich w Koszalinie

W dniu 20 maja 2022 roku Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddziały w Szczecinie i Koszalinie wspólnie z Archiwami Państwowymi w Szczecinie i Koszalinie zorganizowały warsztaty archiwalne w Koszalinie.

Ich tematyką były archiwa rodzinne i kolekcje prywatne, w tym przede wszystkim z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie gromadzone m.in. w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. W trakcie dyskusji wymieniono poglądy na temat procedur zabezpieczania i przejmowania archiwów społecznych czy rodzinnych oraz zagadnień związanych z ich opracowaniem. Poruszono również możliwości wykorzystania tych archiwaliów w bieżącej pracy archiwów, np. dla celów popularyzacji zasobów archiwalnych czy edukacji społecznej i archiwalno-historycznej.

Prócz pobytu w Archiwum Państwowym w Koszalinie uczestnicy warsztatów odbyli również wyjazd studyjny po mieście i okolicy. Archiwiści odwiedzili m.in. Górę Chełmską oraz średniowieczny kościół w Iwiencinie z bogatym wyposażeniem z XVI–XVIII wieku. W świątyni tej można podziwiać m.in. polichromię z 1697 roku „Sąd Ostateczny” zachowaną na belkowym stropie. Na zakończenie pobytu w regionie koszalińskim uczestnicy warsztatów zwiedzili wystawę plenerową „Mielono i jego historia”, przygotowaną przez Archiwum Państwowe w Koszalinie i prezentowaną na deptaku w tymże kurorcie.

 

Fot. R. Pawlik

Data publikacji 25 maja 2022