Archiwum Państwowe w Szczecinie

Witamy na stronie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą instytucją i zbiorami

czytaj więcej

Materiały archiwalne on-line

Skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie

czytaj więcej

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Spotkania historyczne w szczecińskim archiwum

W ramach cyklicznych spotkań historycznych w sali Bolesława Tuhana-Taurogińskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie odbyły się dwa wykłady. Pierwszy, 9 marca, poświęcony był kolejnemu wydaniu wspomnień Piotra Zaremby, pierwszego prezydenta Szczecina. Publikacja ukazała się w łódzkiej oficynie Księży Młyn, a obszernym wstępem opatrzył ją dr Eryk Krasucki z Uniwersytetu Szczecińskiego, który był też gościem spotkania. Przypomnijmy, iż prezydent miasta był jednym z największych aktotwórców, a wytworzone wówczas archiwalia przechowywane w szczecińskim archiwum doskonale uzupełnia zdeponowana tu spuścizna Piotra Zaremby. Archiwum Państwowe w Szczecinie udostępniło część fotografii ilustrujących publikację.

Drugi wykład poświęcony był pomorskiemu i europejskiemu piśmiennictwu o charakterze religijnym. Tematyka ta wynika nie tylko z obchodzonej w tym roku 500-letniej rocznicy wprowadzenia reformacji, ale także z niezwykle cennych i ciekawych zbiorów przechowywanych w bibliotece archiwalnej, które odnoszą się zarówno do piśmiennictwa protestanckiego, jak i katolickiego. Dr Janina Kosman, dokonując prezentacji niektórych opracowań, omówiła je na szerszym tle historycznym, łącząc swoje wystąpienie z interesującą prezentacją oryginalnych opracowań.

   
     
   
   

Data publikacji 16 marca 2017